Dünyadaki verilerin %99’undan fazlası analiz edilmiyor, %80’den fazlası koruma altında değil

2020 yılı itibariyle gelişmekte olan pazarlar dünyadaki en büyük veri üreticileri olarak gelişmiş ülkelerin yerini alacak. IDC, insanlar ve makineler tarafından üretilen verilerden oluşan dijital dünyanın, 2020 senesine kadar 40 zetabayt büyüklüğe ulaşacağını öngörüyor. 2020 senesi itibariyle Çin’in tek başına dijital dünyanın %22’sini temsil etmesi bekleniyor.

EMC, bugün yaptığı açıklamada, EMC sponsorluğunda IDC tarafından gerçekleştirilen yeni “Dijital Dünya Araştırması”nın sonuçlarını duyurdu. Yeni araştırmanın sonuçlarına göre IDC,  insanlar ve makineler tarafından günlük olarak oluşturulan dev miktardaki verilere bağlı olarak önlenemez şekilde büyüyen dijital dünyaya karşın, dünyadaki verilerin yalnızca %0.5’inin analiz edildiğini tahmin ediyor.

EMC Ürün Operasyonları ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Jeremy Burton konuyla ilgili açıklamasında; “Verilerin miktarı ve karmaşıklığı işletmeler için her açıdan bir baraj oluşturmaya başlarken, BT şirketlerinin önünde bir seçenek var:  Aşırı veri yükleme sonucu oluşan felce boyun eğebilirler ya da bu veri akışlarının içindeki muazzam potansiyelden yararlanmak için gerekli adımları atabilirler” dedi.

EMC Türkiye Genel Müdürü Önder Sönmez araştırmanın kapsamıyla ilgili olarak; “Bu seneki araştırma, dijital dünyanın potansiyel faydalarını tanımlamakla kalmamış aynı zamanda da teknoloji, güvenlik uygulamaları ve BT becerilerinin doğru bir dengesi ile bu dünyada var olmanın önemini kavramış olan işletmelerin önündeki önemli fırsatların altını çiziyor. EMC olarak, müşterilerimizin verilerini yönetmeleri, korumaları ve verilerinden oyunun kurallarını değiştirecek değerler elde etmelerine yardımcı olmak için benzersiz bir konumdayız. Tüm bunlar müşterilerimize rekabette önemli avantajlar sağlayacak” dedi.

PC ve akıllı cep telefonları gibi cihazların dünya çapında yaygınlaşması, internete erişimin gelişmekte olan pazarlarda artması ve güvenlik kameraları ya da akıllı sayaç gibi makinelerin ürettiği veri miktarındaki artış geçtiğimiz iki sene içinde dijital dünyanın iki katı büyüklüğe – 2.8 ZB- ulaşmasında etkili oldu. IDC, dijital dünyanın 2020 senesine kadar 40 zetabayt büyüklüğe ulaşacağını öngörüyor. Bu rakam önceki tahminlerin %14 üstünde görünüyor.

40 ZB ne kadar büyüktür?

•    Dünya üzerindeki tüm kumsallarda 700.500.000.000.000.000.000 kum taneciği var. (ya da yedi kentilyon beş katrilyon). Bu da 40 ZB’ın dünyadaki tüm kumsallardaki toplam kum taneciklerinin sayısının 57 katına eşit olduğu anlamına geliyor.

•    40 ZB’ın tamamını bugünkü Blu-ray disklere kaydedebilseydik, bu disklerin ağırlığı (kapak vs olmaksızın) 424 adet Nimitz-sınıfı uçak gemisinin ağırlığına eşit olurdu.

•    2020 senesinde, 40 ZB dünyadaki her insan başına 5.247 GB veri anlamına gelecek.

Araştırmada öne çıkan sonuçlar:

•    Dijital dünyanın büyüme hızı: IDC, 2020 senesine kadar dijital dünyanın 40 ZB büyüklüğe ulaşacağını öngörüyor. Bu rakam önceki tahminlerin üstünde.

o    Dijital dünya bugünden 2020’ye dek her iki senede bir iki katı büyüklüğe ulaşacak.

o    2020 senesinde dünyadaki her bir kadın, erkek ve çocuk için yaklaşık 5.247 GB veri olacak.

o    Dijital dünyanın büyümesinde en büyük etkenlerden biri de makinelerin oluşturduğu veri miktarındaki artış. 2005 senesinde makinelerin oluşturduğu veri miktarı dijital dünyadaki tüm verilerin toplamının %11’ini temsil ederken, 2020’de bu oran %40’a ulaşacak.

•    Çok yüksek miktarda faydalı veri kayboluyor: Büyük Veri; yüklü, kullanılmamış veri havuzlarından değer elde edilmesi, çıkarılmasını vaat ediyor. Ancak, yeni verilerin çoğunluğunu etiketlenmemiş, dosya-tabanlı ve yapılandırılmamış veriler oluşturuyor. Bu da bu veriler hakkında çok az şey bilindiği anlamına geliyor.

o    2012 senesinde, dijital dünyanın %23’ü (643 egzabayt) etiketlenmiş ve analiz edilmiş olsaydı, Büyük Veri için faydalı olacaktı. Ancak, şu an faydalı olma potansiyeline sahip verilerin yalnızca %3’ü etiketleniyor ve bu oranın da altında bir oranı analiz ediliyor.

o    Faydalı verilerin miktarı dijital dünyanın büyümesine paralel olarak artıyor.  2020 senesine gelindiğinde, dijital dünyanın %33’ü (13.000+ Egzabayt) eğer etiketlenir ve analiz edilirse, Büyük Veri değerine sahip olacak.

•    Dijital dünyanın büyük bölümü koruma altında değil: Koruma altına alınması gereken veri miktarı dijital dünyanın kendisinden daha hızlı büyüyor.

o    2010 senesinde dijital dünyanın üçte birinden azının koruma altına alınması gerekiyordu, ancak bu oranın 2020 senesinde %40’ı aşması bekleniyor.

o    2012 senesinde dijital dünyadaki verilerin yaklaşık %35’i bir çeşit veri koruma yöntemi gerektirirken, yalnızca %20’sinden azı bu tür bir koruma altında bulunuyor.

o    Koruma seviyesi, bölgeden bölgeye değişiklik gösteriyor. Özellikle gelişmekte olan pazarlarda daha düşük seviyede koruma gözlemleniyor.

o    Müşteriler ve işletmelere yönelik ileri düzeyde tehditler, güvenlik becerilerinde yetersizlik ve güvenlik kurallarına yeterli şekilde uyulmaması gibi zorluklar bu sorunu daha da şiddetlendirecek.

•    Coğrafi rollerin değişmesi an meselesi: İlk zamanlarda dijital dünya gelişmiş ülkelerin bir fenomeni olarak ortaya çıkmış olsa da, gelişmekte olan ülkelerdeki nüfus daha etkin olmaya başladıkça bu değişecek gibi görünüyor.

o    Daha yakın bir zaman öncesine kadar, 2010 senesinde gelişmekte olan pazarlar dijital dünyanın %23’ünü temsil ederken, 2012’de bu oran %36’ya ulaştı.

o    IDC, 2020 senesi itibariyle dijital dünyanın %62’sinin gelişmekte olan pazarlar tarafından oluşturulacağını öngörüyor.

o    Dijital dünyanın bugün %32’sini ABD, %19’unu Batı Avrupa, %13’ünü Çin, %4’ünü Hindistan ve %32’sini de dünyanın diğer bölgeleri oluşturuyor.

o    2020 senesi itibariyle Çin’in tek başına dijital dünyanın %22’sini temsil etmesi bekleniyor.

Diğer önemli bulgular: 

•    Büyük Veri’nin yönetiminde bulut bilişim gittikçe daha önemli bir rol oynarken, dünya çapındaki sunucu sayısının on katına çıkması ve işletme sınıfı veri merkezleri tarafından doğrudan yönetilen verilerin miktarının da 14 kat artması bekleniyor.

•    Bulut ortamında depolanan veri türünde de önümüzdeki seneler içinde önemli bir dönüşüm görülecek. IDC, 2020 senesi itibariyle, bulut ortamında depolanan verilerin %46.7’sinin kurumsal veriler değil, eğlenceye yönelik veriler olacağını öngörüyor. Güvenlik kameralarından elde edilen veriler, tıbbi bilgiler, bütünleşik veriler ve bilgisayarlar, telefonlar ve tüketici elektronikleri tarafından üretilen veriler de kalan kısmı oluşturacak.

•    Dijital dünyada depolanan bireysel kullanıcılarla ilgili verilerin miktarı kullanıcıların kendi yarattıkları veri miktarından daha fazla.

•    Batı Avrupa hali hazırda dijital dünyaya en çok yatırım yapan bölge: GB başına 2.49 USD harcıyor. ABD GB başına 1.77 USD ile ikinci, Çin 1.31 USD ile üçüncü ve Hindistan 0.87 USD ile dördüncü sırada geliyor.

•    Dijital dünyanın altyapısı her geçen gün daha bağlantılı bir hale geldikçe, veriler de kullanıldığı yerde kalmak zorunda olmuyor. IDC, 2020 senesine gelindiğinde, verilerin (kamu ve özel sektördeki) yaklaşık %40’ının bir şekilde bulut bilişimle ilişkisi olacağını öngörüyor. Bu verinin oluşturulduğu yerle kullanıldığı yer arasında bir yerde depolanabileceği ya da bulut ortamında işlenebileceği anlamına geliyor.

HABER ÖZETİ: 

•    IDC’nin EMC sponsorluğunda gerçekleştirdiği yeni Dijital Dünya araştırması “Büyük Veri, Daha Büyük Dijital Gölgeler ve Uzak Doğu’da En Büyük Büyüme”  faydalı  veri miktarında artış olmasına karşın, dünyada Büyük Verinin sunduğu potansiyelin yalnızca çok küçük bir kısmının kullanıldığını ortaya koydu.

•    IDC dijital dünyanın 2020 senesine kadar 40 zetabayt büyüklüğe ulaşacağını öngörüyor. Bu rakamın 2010’un başından itibaren 50 kat daha büyümesi sonucunda verinin büyümesi, daha önceki tahminlerin 5 zetabayt üstünde gerçekleşti

•    Bu seneki araştırma IDC’nin dijital dünyadaki verilerin kaynağını ya da yakalandıkları veya kullanıldıkları yeri ilk defa tespit edebilmeyi başarmasından dolayı,  hali hazırda gerçekleşmekte olan büyük değişimleri de gözler önüne seriyor.

•    Korunması gereken veri miktarı dijital dünyanın kendisinden daha hızlı büyüyor ancak buna rağmen koruma düzeyleri bu artışa paralel olarak gelişemiyor.

•    Araştırmaya göre 2012’de  2.8 ZB veri yaratılacağı ve kopyalanacağı öngörülüyor.

•    Makineler tarafından oluşturulan veriler dünyadaki veri miktarının artmasındaki en önemli etkenlerin başında geliyor. Makineler tarafından oluşturulan veri miktarının 2020 senesine kadar 15 kat artması bekleniyor.

•    2020 yılı itibariyle, gelişmekte olan pazarlar dünyadaki en büyük veri üreticileri olarak gelişmiş ülkelerin yerini alacak.

•    2012 ile 2020 seneleri arasında dijital dünyanın ve telekomünikasyonun altyapısı olarak kabul edilen BT yazılım, donanım, servis, telekomünikasyon ve teknik kadroya yönelik yatırımlar %40 oranında artacak. Depolama yönetimi, güvenlik, Büyük Veri ve bulut bilişim ise; daha hızlı büyüme gösterecek.

•    Twitter’da #digitaluniverse ve #emc hakkında yapılan konuşmalara katılabilirsiniz.

Yorum Gönder

0 Yorumlar