KEP ile ilgili bilinen doğrular ve yanlışlar


TNB KEP, Türkiye için son derece yeni olan Kayıtlı Elektronik Posta sistemi konusunda bilinen yanlışlara ışık tutuyor. Enerjiden sigortacılığa, kamudan bireysel kullanıcılara kadar kendilerine çok farklı sektörlerden KEP konusunda çeşitli sorular geldiğini belirten TNB KEP Hukuk Danışmanı Av. Nihan Güneli, KEP sistemi konusunda bilinen yanlışlara ışık tutmak adına sorularımızı yanıtladı. “KEP adresim yoksa tebligat alamayacak mıyım, KEP yoluyla gelen mesajlarım okunabiliyor mu, e-imzam yoksa KEP gönderebilir miyim?” gibi soruların cevapları bu haberde.

Tebligat adresi olarak KEP almak kanunen zorunlu değil mi?
Doğru: Başta Adalet Bakanlığı ve tebligat yollayan tüm kamu kurumlarının, 19 Ocak 2013’te yayınlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği ile tebligatları alıcılarına KEP (Kayıtlı E-Posta) ile göndermeleri zorunlu hale gelmiştir. Bu durumda KEP adresi olmayan şirketler tebligat alamayacağından elektronik tebligata elverişli KEP hesabı almak mevzuat uyarınca zorunludur.

Tebligat alabilmek için KEP adresimi PTT’den almalıyım, doğru mu?

Yanlış: Tebligat almak için şirketlerin KEP adreslerini PTT’den almaları zorunlu değildir.  Mahkeme, Cumhuriyet Savcılığı veya icra daireleri gibi kurumlardan gönderilen ve resmi bir işlem hakkında yapılan bildirime “tebligat” adı verilir. Tebligat göndermeye yetkili olan kamu kurumları bu bildirimleri PTT yoluyla göndermek zorundadırlar. Ancak alıcı konumundaki şirketlerin KEP Hizmet sağlayıcı olarak yetkilendirilen herhangi bir kuruluştan KEP hesabının olması tebligat almaları için yeterlidir. Kurumlar, Türkiye Noterler Birliği Vakfı’nın teknoloji şirketi olan TNB KEP’den aldıkları KEP adreslerini tebligat almak için kullanabilirler.

Kayıtlı E-Posta ile gönderim yapmak için e-imza ya da mobil imza kullanmak zorundayım. Doğru mu?

Doğru: Kimlik doğrulamanın zorunluğu olduğu KEP uygulamasında KEP gönderimi yapmak için e-imza ya da mobil imza kullanmak zorunludur. “Sadece Al” hizmetinden faydalanmak isteyen kullanıcıların, KEP göndermeyecekleri için e-imza ya da mobil imza sahibi olmaları gerekmemektedir. Ancak KEP göndermek istediğinizde, göndericinin kimliğinin belirlenenilmesi için kişinin gönderi zarfını e-imza ya da mobil imza ile imzalaması gerekmektedir. KEP yönetmeliğinde bu şekilde tanımlanmıştır.

KEP hesabımdan standart elektronik postaya gönderim yapabilirim, değil mi?

Yanlış: KEP adresleri güvenlik nedeniyle kapalı bir sistem üzerinden yürütüldüğünden standart e-postalarınıza gönderim yapamamaktadır. İki tarafın KEP üzerinden iletişimde olması için tarafların KEP adresi sahibi olmaları gerekmektedir. KEP Hizmet Sağlayıcılar arasındaki entegrasyon ile farklı kurumlardan alınan KEP adresleri de (Örn: PTT’den alınan KEP adresinin TNB KEP’ten alınan adresle iletişimi) birbiriyle yazışabilmektedir.

Tebligat adresi olarak KEP adresi almanın herhangi bir yaptırımı yok. Doğru mu?

Yanlış: KEP sistemiyle ilgili en fazla soru ceza konusunda gelmektedir. Her yeni uygulama hayata geçirilirken bir uyum süreci gerektirir. KEP adresi almak kanunen bir zorunluluk ancak idari bir para cezası şu aşamada söz konusu değil. Ancak idari para cezasının olmaması bir yaptırımın olmadığı anlamına gelmiyor. En net yaptırım; KEP adresi olmayan şirketler tebligat alamayacak olmasıdır. Tebligatların elektronik olarak gönderilmeye başlanmasının ardından, gönderilecek son kağıt tebligatlarda e-tebligata uygun bir KEP adresi temin edilmesi için uyarılarda bulunulacaktır.

KEP gönderilerinin içeriği KEP Hizmet Sağlayıcılar tarafından okunabilir mi? 

Yanlış: KEP Hizmet Sağlayıcıların yaptığı iş bir çeşit elektronik postacılıktır. Standart postacılar nasıl zarfın içini göremiyorsa bu sistemde de Kayıtlı E-Posta ile gönderilen içerik KEP Hizmet Sağlayıcılar tarafından görülememektedir.

Geçmiş tarihte gönderdiğim e-postamı sildim. Tekrar temin edebilirim değil mi? 

Yanlış: KEP mevzuatı uyarınca; KEP Hizmet Sağlayıcılar tarafından KEP gönderilerinin içeriği değil yalnızca KEP delilleri saklanmaktadır. Dosya içeriğinin saklanmadığı KEP uygulamasında, kullanılan özel bir teknoloji sayesinde sadece o veriyi tanımlayan dosya izi (hash değeri) alınmaktadır. Belgenin “parmak izi” olarak da tanımlanabilen  bu uygulama, taraflar arasında herhangi bir uyuşmazlık çıkması halinde kesin delil niteliğini taşımaktadır.

KEP hesabımı farklı bir KEP Hizmet Sağlayıcı’ya aktarabilir miyim?

Yanlış: KEP hesaplarının Hizmet Sağlayıcılar arasında aktarımı söz konusu değildir. Ancak KEP hesabınızı kapatıp yeni hesap açtırmanız mümkündür.

Yorum Gönder

0 Yorumlar