Geleceğe Hazırlanırken Türkiye Perakende Sektörü Raporu

Geleceğe Hazırlanırken Türkiye Perakende Sektörü Raporu
BMD, Vodafone ve PwC Türkiye, “Geleceğe Hazırlanırken Türkiye Perakende Sektörü Raporu”nu açıkladı. Rapor, markalara perakende sektöründeki hızlı dönüşümü yakalamalarını kolaylaştıracak yol haritasını sunuyor. BMD Başkanı Sami Kariyo, “BMD üyesi markalar 2015’i 47 milyar dolar ciroyla tamamladı. Hedefimiz 2023’te 114 milyar doları yakalamak. 2023’e kadar yurtiçinde mağaza sayımızı 65 binden 157 bine çıkarıp 675 bin kişiye yeni istihdam imkânı sağlayacağız. Böylece üyelerimizin çalışan sayısı 1 milyonu aşacak. Yurtdışında ise 3 binin üzerinde olan mağaza sayımızı 20 bine taşıyıp uluslararası alanda daha da rekabetçi olacağız” dedi.

Rapor kapsamında Vodafone’un katkılarıyla BMD üyesi işletmelerin dijitalleşme performansı da ölçüldü. Buna göre, perakende sektörünün dijitalleşme skor ortalaması %63 olarak tespit edildi.

Türkiye ekonomisinin kaldıraç sektörlerinden perakendenin sürdürülebilir gelişim ve büyüme beklentisini karşılamak hedefiyle Birleşmiş Markalar Derneği (BMD), Vodafone ve PwC Türkiye tarafından hazırlanan “Geleceğe Hazırlanırken Türkiye Perakende Sektörü Raporu” açıklandı. Perakende sektörünün ana konularını ve gelişim alanlarını ortaya koyan raporda, dünyada ve Türkiye’de perakende sektörünü etkileyen mega trendler değerlendirilerek, Türkiye perakende sektörünün ana değişim alanları ve yol haritası tespit edildi. Markalaşma, danışmanlık ve teknoloji olmak üzere 3 ayrı disiplinin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan rapor, geleceğe hazırlanmak isteyen perakende firmaları için bir rehber niteliği taşıyor.

Türkiye perakende sektörünün önde gelen firmalarıyla yapılan değerlendirmelere dayanılarak hazırlanan “Geleceğe Hazırlanırken Türkiye Perakende Sektörü Raporu”,BMD Başkanı Sami Kariyo, BMD Başkan Yardımcısı Jaklin Güner ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy’unkatılımıyla düzenlenen bir toplantıyla tanıtıldı.

Sami Kariyo: Perakendede hızlı dönüşümü yakalamamız kolaylaşacak

“Geleceğe Hazırlanırken Türkiye Perakende Sektörü Raporu” ile sektöre bir yol haritası sunduklarını belirten BMD Başkanı Sami Kariyo, şunları söyledi: “2015 sonu itibarıyla 700 milyar TL’lik büyüklüğe ulaşan toplam perakende pazarı 2 milyondan fazla kişiye istihdam imkânı sağladı. En çok gelir ve kurumlar vergisi yaratan sektörler arasında ilk sıralarda yer aldı. 2015 yılını 47 milyar dolar satış büyüklüğüyle tamamlayan BMD üyesi markalar ise 350 binden fazla kişiye istihdam yarattı ve 90 ülkede 3 binden fazla satış noktasına ulaştı. BMD üyelerinin, 2023 yılında 114 milyar doların üzerinde bir ciroya ulaşmasını öngörüyoruz. 2023 yılına kadar yurtiçinde mağaza sayımızı 65 binden 157 bine çıkarıp 675 bin kişiye yeni istihdam imkânı yaratacağız. Böylece, BMD üyelerinin çalışan sayısı 1 milyonu aşacak. Yurtdışında ise halen 3 binin üzerinde olan mağaza sayımızı 20 bine taşıyıp uluslararası alanda daha da rekabetçi olacağız. Teknolojinin bireyleri ve kurumları güçlendirmesi sonucunda, daha evvel örneği olmayan sosyal organizasyonlar, alışveriş formatları beliriyor. Teknolojinin sunduğu imkânlar sayesinde güçlenen birey, perakendecilerden sadece ürün değil, bir alışveriş deneyimi de bekliyor. Dünyanın dijital şekilde yeniden yazıldığı bir dönemde, tüketici markaya güvenmek, bunun sağladığı iç huzuruyla alışveriş yapmak, hızlı hizmet almak, doğru ürün dizisine erişmek istiyor; aldığı ürünün verdiği paraya değmesini arzu ediyor. ‘Geleceğe Hazırlanırken Türkiye Perakende Sektörü Raporu’ ile değişen dünyayı daha kolay anlamamızı sağlayacak, perakendede hızlı dönüşümü yakalamamızı kolaylaştıracak, bir anlamda gelişmeleri hepimize tercüme edecek bir çalışma kurgulayarak, markalarımıza bir yol haritası oluşturmaya çalıştık. Markalarımıza yeni trend ve uygulamaları aktarmaya çalışırken, organizasyonlarını bu düzene nasıl uyarlayabileceklerinin ipuçlarını verdik. Öte yandan müşteri beklentilerinin karşılanması ve güçlü biçimde nasıl ayakta kalınabileceğine dair öngörüleri paylaşmayı hedefledik.”

Jaklin Güner: Organize perakende Türkiye ekonomisine göre 2,5 kat daha hızlı büyüyor
BMD Başkan Yardımcısı Jaklin Güner de şu tespitlerde bulundu: “Kuramsal bir temele dayanmayan yöntemlerle bilgiyi işleme dönemi artık geride kaldı. Kitlesel ve geometrik olarak büyüyen veri tabanından anlamlı sonuçlar türetecek modellemeleri yapabilecek ‘yetkin matematikçileri’ istihdam etmemiz gerekiyor. Şirketlerde yeni bir birim olarak ‘kurumsal zeka’ departmanlarının kurulmasını kaçınılmaz bir değişim olarak görüyoruz. Dijital zeminde buluşan tüketici-müşteri gruplarını tanımak, onların duygularını ve beklentilerini anlamak zorundayız. Sektördeki liderlerin dijital dönüşümü gerçekleştirecek insan kaynağını bulup sürece katmaları gerekiyor. Modern perakendenin toplam perakende içindeki payı %33 civarında. Organize perakende Türkiye ekonomisine göre 2,5 kat daha hızlı büyüyor. Bunun en önemli nedeni Türkiye’deki hızlı nüfus artışı ve ekonomik büyüme. Gelecek 3 yılda yıllık harcanabilir geliri 25 bin doların üzerinde olan hanelerin toplam haneler içindeki payı %41’den %62’ye çıkacak. 50 bin doların üzerinde olanların payı ise %13’ten %27’ye yükselecek. Türkiye’de halen %2 olan e-ticaret pazarının da toplam organize perakendecilik içindeki payının yükselmesini bekliyoruz.”

Engin Aksoy: Perakendedeki temel zorluklar djitalleşme ile aşılacak

Perakende sektörünü bekleyen temel değişim alanlarından birinin Dijital Dönüşüm olduğuna dikkat çeken Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy iseşöyle konuştu: “Vodafone olarak dünya çapında 15 bin 500 mağazamız, 450 milyon müşterimiz, aktif olduğumuz 26 ülkeye ek olarak 50 ülkede daha sürdürdüğümüz iş ortaklıklarımız ve 50 bin perakende uzmanımız ile büyük bir perakende şirketiyiz. Gerek online ortamda gerekse mağaza ortamında kesintisiz akan bir perakende deneyimi yaratmanın ne kadar önemli olduğunu iyi biliyoruz. Bu bakış açısıyla, mağazalardan depolara, perakende sektörünün tüm bileşenlerini birbirine bağlayan, her şeyin ve herkesin daha iyi bağlantılı olmasını sağlayan teknolojiler sunuyoruz. Türkiye’de de Dijital Dönüşüm vizyonumuzla, her sektörde olduğu gibi perakende sektöründe de dijitalleşmenin öncüsü olmayı hedefliyoruz. Perakende sektörünün, karşı karşıya olduğu temel zorlukları etkili ve sürdürülebilir bir biçimde çözmek için, teknolojik gelişime ayak uydurmak ve dijitalleşerek gelişme fırsatını çok iyi değerlendirmek zorundayız. Araştırmalarımıza göre, dünyada değişimi tetikleyen, alışveriş davranışlarını etkileyen ve yeni fırsatlar vaat eden 6 temel trend bulunuyor: Kolaylık, mağaza, müşteri etkileşimi, dinamik tedarik zinciri, güçlü-güvenilir-esnek arka plan sistemleri, dijital donanımlı insan kaynağı. Bu trendlerin ortak paydasını ise dijitalleşme oluşturuyor. İşletmeleri dijital yarına hazırlama hedefiyle hayata geçirdiğimiz Dijitalleşme Endeksini perakende sektörü için hesapladık ve sektörün dijitalleşme skorunu %63 olarak tespit ettik. Firmaların yaklaşık %50’sinin aynı sektörde rekabet ettikleri diğer firmalara göre ortalamanın altında kaldıklarını ve gelişime açık yönleri olduğunu gördük. Bu veriler, perakende sektörünün yeni nesil teknolojilerle buluşmasında ve geleceğin dijital dünyasına hazırlanmasında önemli rol oynayacak. Kapsamlı, doğru ve net olarak oluşturulmuş Dijital Dönüşüm stratejisi ve eylem planı, perakende firmalarının rekabette farklılaşabilmesini, müşteri deneyimini iyileştirmesini ve gelirlerini artırmasını sağlıyor.”

Perakendenin dijitalleşme skoru: %63

Vodafone, bugüne kadar KOBİ’ler, büyük işletmeler ve belediyeler için hayata geçirdiği Dijitalleşme Endeksi çalışmasını BMD üyesi işletmelere de uyguladı. Bu kapsamda BMD üyesi işletmelerin üst düzey yöneticileriyle yüz yüze görüşmeler yapılarak dijital skorları hesaplandı. “Dijital Hizmetler”, “Dijital Operasyonlar”, “Dijital Teknoloji Platformları” ve “Bilgi Güvenliği” olmak üzere 4 bölümde 93 soru sorulan şirketlerin dijitalleşme skor ortalaması %63 olarak gerçekleşirken, bölüm skorları ise Dijital Hizmetler için %62, Dijital Operasyonlar için %63, Dijital Teknoloji Platformları için de %62 olarak kaydedildi. Dijitalleşme Endeksi yapılan perakende firmalarına dijital yetkinliklerini artırmalarını sağlayacak toplam 101 çözüm önerisi sunuldu.

PwC: Perakende sektöründe değişim ve gelişim hızı daha da artacak

PwC Türkiye tarafından gerçekleştirilen “Geleceğe Hazırlanırken Türkiye Perakende Sektörü Raporu”na göre, demografik değişim ve teknolojik ilerlemeler, perakende sektörünü yeni müşteri stratejileri geliştirmeye zorluyor. Diğer yandan, iklim değişikliği ve daralan su kaynakları gibi endişeler, perakende markalarının çevreye duyarlılık konusunda liderlik yapmasını gerektirirken, metropolleşme ve gelişen orta sınıf çok kanallı perakendecilik ile birlikte mağaza konseptlerini ve müşteri segmentlerini ayrıştırma ihtiyacı da ortaya çıkıyor. Yüksek döviz ve her geçen gün artan AVM kiraları ise perakende sektöründe operasyonel verimliliğin artırılmasını kaçınılmaz hale getiriyor.

Rapora göre, Türkiye perakende sektörü, 2000’li yılların başından bu yana özellikle sosyal ve ekonomik yapıdaki gelişime paralel olarak geleneksel yapısından sıyrılıp modernleşme sürecine girmeye başladı. Bu değişimi tetikleyen global megatrendler ile bu trendlerin Türkiye yansımaları PwC tarafından raporda derinlemesine incelendi ve Türkiye perakende sektörünün ana değişim alanları ve yol haritası tespit edildi. Raporda ayrıca, dünyada ve Türkiye’de perakende sektörünün ana konuları ve gelişim alanları ortaya koyuldu.

Rapordan dikkat çekici bazı başlıklar şu şekilde:


Sektörde modernleşme ve gelişme artıyor. Ancak, pazar payları, mağaza sayıları ve benzeri göstergelerde sektörün hedeflenen modernleşme seviyesine ulaşması için hâlâ yol kat etmesi gerekiyor.

Türkiye, 30 yaş ortalaması ve yüksek potansiyeli ile perakende sektörü açısından büyük potansiyel gösteriyor.

Türkiye’de ekonomik büyüme ve şehirleşmenin artmasıyla birlikte orta sınıfın büyümesinin ve AB sosyoekonomik segmentin yoğun olarak yaşadığı metropollerin güç kazanmasının, müşteri davranışlarını ve dolayısıyla perakende sektörünü etkilemesi bekleniyor. Özellikle kadın müşterilerin farklı kanallarda ve kanal içinde farklı noktalarda fiyat araştırması yapmaya eğilimli olması, ürün içerikleri konusunda gösterilen hassasiyet, eğitim ve gelir seviyesi ile artan kalite ve kolaylığa yönelim, perakende şirketlerini hizmet sunumunda etkiliyor. Türkiye’de sıcaklığın ülke genelinde 2,5°-4°C artması ve bu durumun özellikle hem ürün sezonu hem de tedarik zinciri yönetimi üzerinde baskı yaratması öngörülüyor. Türkiye’de %2 seviyesinde olan e-ticaret pazarının toplam organize perakendecilik içindeki payının yükselmesi bekleniyor.

Yorum Gönder

0 Yorumlar