Arçelik çevreci ve enerji verimli ürünleriyle sektöründe fark yaratıyor

Arçelik çevreci ve enerji verimli ürünleriyle sektöründe fark yaratıyor
“Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın” vizyonu ile gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakmak için çalışan Arçelik A.Ş., çevre konusunda yaptığı faaliyetleri, hazırladığı 3 belgesel filmle aktarıyor. Enerji verimliliği, su verimliliği ve geri dönüşüm konularını ele alan belgesellerde, Arçelik A.Ş.’nin son 5 yılda 233.000 ton sera gazı salınımını önlendiği, 774.000 m3 su tasarrufu yaptığı ve son 2 yılda elektrik tüketiminde 40 GWh tasarruf sağlandığı anlatılıyor.

Dünya çapında 10 Ar-Ge merkezi, 6 ülkedeki 15 üretim tesisi ve 27 bin çalışanı ile tüm dünyaya teknoloji üreten, enerji ve su verimliliğinde rekor sahibi ürünler geliştiren Arçelik A.Ş., çevreye olan duyarlılığını hazırladığı 3 belgesel filmle bir kez daha gösterdi.

1990‘lı yılların başından itibaren ‘yeşil şirket’e dönüşmeye başlayan, şu an sektöründe Avrupa’nın ‘en yeşil şirketleri’ arasında yer alan Arçelik A.Ş,. çevre ve sürdürülebilirlik konusunda örnek kuruluş olmaya devam ediyor. ‘Küresel ısınma’, ‘azalan doğal kaynaklar’, ‘susuzluk’ gibi dünyayı tehdit eden konuların çözümüne yönelik sorumlulukların bilincinde olan Arçelik A.Ş., enerji ve doğal kaynakların verimliliğine odaklanıyor, hem ürünlerinde hem üretim süreçlerinde su ve enerji verimliliği sağlayacak çalışmalar gerçekleştiriyor. Arçelik A.Ş. tüm bu çalışmalarını, hazırladığı belgesellerle anlatarak çevre konusundaki farkındalığı arttırmayı ve toplumu bilinçlendirmeyi hedefliyor.

Arçelik, belgesel filmlerinde Türkiye’deki çeşitli üretim tesislerinin görüntülerine ve Arçelik A.Ş. çalışanlarının röportajlarına yer veriyor. Yapılan röportajlarda çalışanlar Arçelik’in çevre ve sürdürülebilirlik vizyonu hakkında bilgi vererek enerji verimliliği, su verimliliği ve geri dönüşüm faaliyetleriyle ilgili çalışmalarını anlatıyor.

3 ayrı başlıkta hazırlanan belgesellerde enerji verimliliği, su verimliliği ve geri dönüşüm konularındaki faaliyetler anlatılıyor;

Arçelik A.Ş., çevreci ve enerji verimli ürünleriyle sektöründe fark yaratıyor

Hem üretimde hem de ürünlerde enerji verimliliği konusuna son derece hassasiyet gösteren Arçelik A.Ş. sürekli gelişmeyi temel alan bir enerji yönetim sistemi dahilinde faaliyetlerini gerçekleştiriyor. Süreçlerin tüm aşamalarında enerji tüketim seviyelerini belirleyen, periyodik analizlerle enerji verimliliğini sorgulayan şirket, enerji verimliliğini sağlayacak projeler tasarlayarak hayata geçiriyor. Ürünlerini yaşam döngüleri boyunca üretecekleri çevresel etkiyi düşünerek tasarlayıp üreten Arçelik, lider inovasyon uygulamaları sonucunda ortaya çıkan çevreci ve enerji verimli ürünleri ile sektöründe fark yaratıyor. Tüm ürün gruplarında ürün başına yıllık ortalama enerji sarfiyatını istikrarlı bir şekilde azaltıyor, yeni nesil çevreci ürünlerin üretim içerisindeki payını sürekli olarak yükselterek dünyaya bıraktığı karbon ayak izini küçültmeyi hedefliyor. Arçelik son 5 yılda üretim faaliyetlerindeki enerji verimliliği projeleriyle ve yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen enerji teminiyle toplamda 233.000 ton sera gazı salınımı önlendi. Bu rakam 22.000 aracın dünya etrafında dolaşmasına eşdeğer

Enerji Verimliliği FilmiYağmur suyunu arıtarak üretimde kullanıyor

Çevre dostu üretime hizmet edecek projelerle, doğal kaynak tüketimini azaltmayı hedefleyen Arçelik A.Ş., bu sayede küresel ısınma, susuzluk gibi tüm dünyayı tehdit eden çevre problemlerinin azaltılmasına katkı sağlamayı amaçlıyor. Üretim süreçlerinden ürün geliştirmeye kadar her alanda su verimliliğini sağlamak için çalışan Arçelik A.Ş., gerçekleştirdiği projelerle su kaynaklarının etkin kullanımı, korunması, su tasarrufunun sağlanması ve su kalitesinin artırılması doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, üretimde oluşan atık sularının bir kısmını, ürün kalitesi değişmeyecek şekilde ileri arıtma teknolojileri kullanarak arıtıyor ve üretime geri besliyor. Yağmur suyu toplama sistemleri sayesinde yağmur suyunu toplayarak ve ileri arıtım teknolojisi ile arıtarak üretimde kullanıyor. Son 5 yılda Arçelik tesislerinde tasarruf edilen su miktarı 774.000 m3 yani yaklaşık 1 milyon hanenin günlük su tüketimine eşdeğer.

Su Verimliliği FilmiTürkiye’nin en büyük yenileme hareketini hayata geçirdi

Arçelik A.Ş., “Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın” vizyonu ile Eskişehir ve Bolu’da kurduğu AEEE (Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya) geri dönüşüm tesisleriyle Türkiye’de kendi sektöründe bir ilki gerçekleştirdi. Arçelik A.Ş. hem üretici olup hem de AEEE geri dönüşüm tesisi kuran ilk ve tek şirket oldu. Geri dönüşüm kampanyasıyla Arçelik, markası ne olursa olsun eski teknoloji ürünleri piyasadan toplayarak enerji verimliliği yüksek ürünlerle değiştirdi. Arçelik her yıl gerçekleştirdiği geri dönüşüm kampanyasıyla önemli kazanımlar yarattı. Eski teknoloji ürünlerin bu tesislerde geri dönüşümü ile elde edilen malzemeleri ekonomiye geri kazandırdı. Eski teknoloji ürünlerin şebekeden çektiği yüksek elektrik tüketimi önlenmiş oldu. Bu sayede kampanyanın başladığı 2014 yılından bu yana ülke ekonomisine 40 GWh yani 5 milyon hanenin günlük elektrik tüketimi kadar tasarruf sağlandı.

Geri Dönüşüm Filmi

Yorum Gönder

0 Yorumlar