POS cihazları yerini mobil çözümlere bırakacak


Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi’ne İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği geçtiğimiz Haziran ayında Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğ bankacılık ve ödeme alanlarındaki yeni teknolojik gelişmelere uygun ve POS cihazları gerektirmeyen daha düşük maliyetli çözümleri kapsıyor.Tebliğde belirtilen mükellefler, gerçekleştirdikleri mal ve hizmet satışlarına ait belgeleri elektronik ortamda oluşturabilecek ve düzenlenen bu belgeleri elektronik (e-posta, sms, bankacılık uygulamaları vb.)ve/veya kağıt ortamda muhatabına iletebilecek. Uygulama kapsamına giren mükelleflere hizmet vermek isteyen ödeme kuruluşlarının ve kaydedici cihaz üreticilerinin ise özel bir entegratör aracılığıyla gerekli teknik, yazılım ve altyapı hazırlıklarını tamamlayarak GİB’e (Gelir İdaresi Başkanlığı) başvurmaları gerekiyor. Tebliğin uygulanmaya başlaması ile fiziki POS cihazlarının da yerini zamanla mobil POS çözümlerine bırakması bekleniyor.

Yorum Gönder

0 Yorumlar