Dünden Bugüne Türkiye Ve Orta Doğu Ülkeleri Ekonomik Karşılaştırma


Servetin dengesiz dağıldığı ve bölgesel güçlerin sürekli çatışma halinde olduğu Orta Doğu’nun ekonomik verilerini Türkiye ile karşılaştırmalı olarak.

  • Orta Doğu Ülkeleri Ve Türkiye Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) Karşılaştırma
  • Orta Doğu Ülkeleri Ve Türkiye Kişi Başı GSYİH (ABD doları) Karşılaştırma
  • Orta Doğu Ülkeleri Ve Türkiye Enflasyon Oranı Karşılaştırma
  • Orta Doğu Ülkeleri Ve Türkiye İşsizlik Oranı Karşılaştırma

Yorum Gönder

0 Yorumlar