Tahliye Taahhütnamesi Nasıl Geçersiz? Tahliye Taahhütnamesi Nasıl Geçerli?


Enflasyonun yükselmesiyle kiralarda aşırı artış olmaya başladı. Hükümetinde kira artışlarını %25 ile sınırlandırması ile mal sahipleri ile kiracılar arasında sorunlar çıkmaya başladı. Kirada anlaşılamayınca mal sahipleri kiracılarını çıkartma yollarını denemeye başladı.. Bir şekilde kiracıyı çıkartıp kiralanan yer boşaldığında yeniden kiralarken yada boş bir yer kiralanırken mülk sahibi kiralayacak kişiye tahliye taahhütnamesini imzalama ön şartı koştu. Bir çok kiracı da mecburiyetlerinden dolayını tahliye taahhütnamesini imzalamak zorunda kaldı. 

Ancak yargıtay tarafından verilen kararlarda taşınmazın kiracı sıfatıyla kullanılabilmesinin ön şartı olarak ileri sürdüğü taahhütnameyi manevi cebir altında imzalandığından, bu şekilde imza edilen taahhüt tarafların gerçek iradelerini yansıtmaktan uzak olduğundan yani ilk kira sözleşmesi ile birlikte verilmiş olan tahliye taahhüdünün serbest özgür iradeye dayanmadığından ilk kira sözleşmesi ile birlikte verilmiş olan tahliye taahhüdü geçerli değildir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken durum ilk kontrat ile yapılan tahliye taahhütnamesinin aynı tarihli olması gerekmektedir. Bazı mülk sahipleri kontrat yaparken imzalatılan tahliye taahhütnamesinin tarih kısımlarını boş bırakıyor. Kesinlikle boş bırakmayın. Tahliye taahhütnamesinde tarihleri boş bırakıp tarihler sonradan doldurulup kontrattan sonraki tarih yazılmışsa bu tarihlerin sonradan kontrat tarihi yerine sonraki tarih yazıldığını kiracı ispatlamak zorundadır.

Kontrat yenileme ile birlikte yapılan tahliye taahhütnamesi ise aynı tarih yazılsa bile geçerlidir. Sadece ilk kontrat yapılırken imzalanan tahliye taahhütnamesi geçerli değildir.

İçinde kiracı bulunan evi yeni satın almış olan ev sahibi de kendisinden önceki ev sahibinin yaptığı taahhütnameye dayanabilir. Yeni malik nasıl kira sözleşmesinde önceki ev sahibinin yerini alıyorsa tahliye taahhütnamesinde de bu durum gerçekleşir. Dolayısıyla, önceki ev sahibinin yaptığı taahhütnameye dayanarak tahliye günü geldiğinde kiracının tahliyesini isteyebilir. 

şeklinde yargıtayın kararları mevcuttur.

Tahliye Taahhütnamesinde Dikkat Edilecekler

  • İlk kontrat ile imzalanan Tahliye Taahhütnamesinde tarihler aynı veya kontrat tarihinden önce ise Tahliye Taahhütnamesi geçersizdir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 28/09/2021 T, 2017/6-975 E, 2021/1108 K
  • Tahliye Taahhütnamesi tarihlerini boş bırakmayın. Tarihler sonradan doldurulursa kiracı sonradan doldurulduğunu ispatlamakla yükümlüdür. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 28/09/2021 T, 2017/6-975 E, 2021/1108 K
  • Kontrat yenilemede yapılan Tahliye Taahhütnamesi aynı tarih olsa da geçerlidir - Yargıtay 6.HD E. 2015/5363 K. 2016/1143 .T 22.02.2022
  •  Mülkü yeni satın almış olan satan mülk sahibinin yaptığı taahhütnamesi geçerlidir. Yargıtay 6.HD E. 2012/5147 K. 2012/8537 T. 07.06.2012Yorum Gönder

0 Yorumlar