Boşanan Kadının Tekrar Evlenebilmesi İçin Beklemesi Gereken Zorunlu Süre: İddet Süresi

Kadınlar kocaları öldükten ya da boşandıktan sonra hemen başka bir adamla evlenemezler. Bu duruma "iddet süresi" adı verilir. İddet süresi, kadının boşanma ya da eşinin ölümü sonrasında yeni bir evlilik yapmadan önce geçmesi gereken zorunlu süre olarak tanımlanabilir. İslama göre iddet süresi, iddet süresi nasıl kaldırılır.

Boşanan bir kadının tekrar evlenebilmesi için beklemesi gereken zorunlu süre 300 gündür. Bu süreye iddet süresi veya  evlenme süresi** de denilmektedir.

İddet süresinin başlangıcı:
  • Boşanma kararının kesinleştiği tarihtir.
  • Eşlerden birinin ölümü halinde ise ölüm tarihidir.

İddet süresinin istisnaları:

  • Hamilelik: Kadın hamile ise iddet süresi sona erer.
  • Aynı koca ile tekrar evlenme: Kadın ve erkek boşandıktan sonra tekrar evlenmeye karar verirlerse iddet süresi uygulanmaz.
  • Hakim kararı: Kadın, hamile olmadığını tıbbi raporla belgelendirirse veya boşandığı eş ile tekrar evlenmek isterse aile mahkemesine başvurarak iddet süresinin kaldırılmasını talep edebilir.
İddet süresinin amacı:
  • Boşanmadan sonra doğan çocuğun babasının kim olduğunun netlik kazanmasını sağlamak.
  • Boşanmanın duygusal etkilerini atlatmak için kadına zaman tanımak.
Detaylar videoda

Yorum Gönder

0 Yorumlar