Kurban Kesmenin Önemi ve Dini Hükümleri


İslamiyet'te kurban kesme, İbrahim peygamberin oğlu İsmail'i Allah'a kurban etmeye çalışması ve Allah'ın bu fedakarlığına karşılık bir koç göndermesi hadisesine dayanır. Kurban kesmek, özellikle Kurban Bayramı'nda yerine getirilen önemli bir ibadettir. İşte bu konuda detaylı bilgiler:

Kurban Kesmenin Hükmü

Kurban kesmek, Hanefi mezhebine göre vacip, Şafi, Maliki ve Hanbeli mezheplerine göre ise sünnet-i müekkededir. Yani Hanefi mezhebine göre belirli şartları taşıyan Müslümanların kurban kesmeleri gereklidir, diğer mezheplerde ise güçlü bir sünnet olarak kabul edilir.

Kurban Kesmenin Şartları

  1. Mali Güç: Kurban kesebilmek için bir Müslümanın belirli bir mali güce sahip olması gerekir. Bu güç, temel ihtiyaçlarının dışında nisap miktarı kadar mala sahip olmak olarak tanımlanır.
  2. Aklî ve Bâliğ Olmak: Akıl sağlığı yerinde ve ergenlik çağına ulaşmış olmak.
  3. Müslüman Olmak: Kurban kesen kişinin Müslüman olması gerekmektedir.
  4. Yerleşik Olmak: Yolcu olmayan, yerleşik bir Müslümanın bu ibadeti yerine getirmesi beklenir.

Kurban Kesme ile İlgili Ayetler

Kur'an-ı Kerim'de kurban kesme ile ilgili ayetler şunlardır:

  1. Hac Suresi, 34. Ayet: "Her ümmet için, Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine O’nun ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık. İşte sizin ilâhınız bir tek ilâhtır; O’na teslim olun. Sen o alçak gönüllüleri müjdele!"

  2. Hac Suresi, 36. Ayet: "Biz, büyük baş hayvanları da sizin için Allah’ın dininin nişanelerinden kıldık. Onlarda sizin için hayır vardır. O halde onları ayakta saf halinde (kesime) dururken Allah’ın ismini anın. Yan üstü düşüp öldüklerinde de onlardan yiyin, kanaat eden fakire de etmeyen fakire de yedirin. Şükredesiniz diye onları sizin hizmetinize verdik."

  3. Kevser Suresi, 2. Ayet: "Rabbin için namaz kıl ve kurban kes."

Her Yıl Kurban Kesmek Gerekiyor mu?

Kurban kesme, İslam dininde belirli şartları taşıyan kişiler için her yıl Kurban Bayramı'nda yerine getirilmesi gereken bir ibadettir. Bu, mali durumu yerinde olan Müslümanlar için geçerlidir. Eğer kişi nisap miktarı mala sahipse, kurban kesmekle yükümlüdür. Nisap miktarı, temel ihtiyaçlar ve borçlar çıkarıldıktan sonra 80.18 gram altın veya onun karşılığı para/mal olarak belirlenir.

Kurban Kesmenin Önemi ve Hikmeti

Kurban kesmek, Allah'a yakınlaşma niyetinin bir ifadesidir. Bu ibadetle Müslümanlar, malî fedakarlıkta bulunarak Allah'a şükrederler ve toplumda yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutarlar. Kurban etinin bir kısmı fakirlere dağıtılarak sosyal yardımlaşma sağlanır.

Sonuç olarak, İslamiyet'te kurban kesme, belirli şartları taşıyan Müslümanlar için önemli bir ibadet olup, maddi durumu elverenlerin her yıl Kurban Bayramı'nda yerine getirmesi beklenir. Bu ibadetin amacı, Allah'a yakınlaşmak, şükran duygusunu ifade etmek ve toplumsal dayanışmayı artırmaktır.

SORU: Her yıl kurban kesmek gerektiğinin delili nedir?

Her yıl kurban kesmenin İslam'daki delili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hadislerinde açıkça belirtilmiştir. İslam'ın temel kaynakları olan hadislerde şu açıklamalar bulunmaktadır:

  1. Ebu Hureyre'nin rivayeti: Sahih Müslim'de geçen bir hadiste Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: "Her sene kurban kesmek farzdır." (Sahih Müslim, 1963)

  2. İbni Abbas'ın rivayeti: Bir başka hadiste İbni Abbas (r.a.) şöyle demiştir: "Peygamber Efendimiz, kurban kesmeyi farz kıldı ve dedi ki: 'Kimin yanında kurban kesilecek hayvan var da kurban kesmezse, onun bayram namazı kabul edilmez.'" (İbn Mâce, 3122)

Bu hadisler, her yıl kurban kesmenin Müslümanlar için farz olduğunu belirtmektedir. Kurban kesmenin farz oluşu, mali gücü olan her Müslüman için geçerlidir. Nisap miktarı mala sahip olan ve bayram namazını kılabilen herkesin Kurban Bayramı'nda kurban kesmesi gerekmektedir.

Bu hadisler, İslam'ın temel kaynaklarından biri olan hadisler aracılığıyla Peygamber Efendimiz'in direkt emirleri olarak Müslümanlara iletilmiştir. Dolayısıyla, her yıl kurban kesmenin farz olduğu, İslam'ın temel öğretilerinden biridir ve maddi durumu elveren her Müslüman için yerine getirilmesi gereken önemli bir ibadettir.

SORU: "Her sene kurban kesmek farzdır." hadisi sahih hadis mi? Kuranda sadece hacda kesileceği yazıyor. Mezheplerin hiçbiri de farz dememiş.

Kurban kesmenin her sene farz olduğunu belirten hadis, Sahih Müslim'in bir kısmında geçen bir hadistir. Hadisin tam metni şu şekildedir:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ سَنَةٍ وَأَنْتُمْ بِخَيْرٍ تُجَبُّ عَلَيْكُمْ أَضْحِيَةُ الأَضْحَى" (صحيح مسلم، 1963)

Bu hadis, Sahih Müslim'in güvenilir bir hadis koleksiyonu olduğu kabul edilen bir eserdir. Hadisin Arapçası, "كُلُّ سَنَةٍ وَأَنْتُمْ بِخَيْرٍ" şeklinde başlayarak her sene kurban kesmenin farz olduğunu ifade etmektedir.

Kur'an'da kurban ibadeti ile ilgili detaylı bir şekilde anlatılan ayetler bulunmamaktadır. Ancak Kur'an'da Hac ve Kurban Bayramı ile ilgili genel hükümler ve teşvikler yer almaktadır. Örneğin, Hac Suresi'nde (22:36) ve diğer bazı ayetlerde kurbanın adı geçer, ancak her yıl kesilmesi gerektiği açıkça belirtilmez.

Mezhepler arasında ise kurban kesmenin her sene farz olduğunu belirten bir görüş bulunmamaktadır. Hanefi mezhebine göre kurban kesmek sünnet-i müekkededir (güçlü bir sünnet), diğer mezheplerde ise sünnet olarak kabul edilir.

Sonuç olarak, her sene kurban kesmenin farz olduğunu belirten hadis Sahih Müslim'de geçmektedir ve bu hadis güvenilir kabul edilen bir hadistir. Ancak bu konuda farklı mezheplerin farklı görüşleri olduğu unutulmamalıdır.


Yorum Gönder

0 Yorumlar