IBM düzenlediği etkinlikle IBM Bulut hakkında bilgiler verdi

IBM düzenlediği etkinlikle IBM Bulut hakkında bilgiler verdi
Sektör ve meslekler günümüzün en önemli doğal kaynağı olan ve her geçen gün artan veri ile yeniden yapılanırken dünyanın bilgi teknolojileri altyapısı bulut bilişim ile büyük bir dönüşümden geçiyor.

Bulut bilişim BT ve iş süreçlerinin dijital hizmetler olarak sunulmasını sağlarken, 2016 yılında tüm dünyada var olan uygulamaların dörtte birinin bulut üzerinden kullanılabileceği ve yeni yazılımların yüzde 85’inin bulut için geliştirileceği ön görülüyor.

Verilerin her yerde ve her an ulaşılabilir olması gerekiyor dolayısıyla bu ortamı destekleyen veri merkezleri ve altyapı gereksinimleri var. Fakat maliyet baskısı nedeniyle bu alt yapılara yatırım yapmak kurumlar açısından zor ve verimsiz. Bulut bu noktada öne çıkıyor. Bulut tabanlı veri merkezleri; hizmetler açısından gelinen en ileri aşamayı temsil ediyor. Bulut tabanlı veri merkezlerinde müşteriye kullandığın kadar öde modeliyle donanım, altyapı ve ağ erişimi sunularak esnek maliyetli bir yapı sağlanabiliyor.

Bugüne kadar buluta 8 milyar dolar yatırım yapan ve bu alanda 18 şirket satın alan IBM, aynı zamanda satın aldığı SoftLayer firması ile piyasadaki en iyi bulut çözümlerini de portföyüyle entegre bir biçimde müşterilere sunuyor.

Bulut bir teknoloji olmanın ötesinde bir iş modeli seçimi olarak ön plana çıkıyor. IBM, Türkiye’de bulutun adaptasyonunu artırmak, doğru bulut yatırımlarını teşvik etmek ve kurumların bulut ile rekabetçi hale gelmeleri adına öncü bir görev üstleniyor. IBM tüm dünyada her gün 5.5 milyon bulut tabanlı hizmeti yönetiyor. Bulut konusunda çalışan 37,000 uzman/danışman kadrosu bulunan IBM, bulut alanında 1.500’den fazla patente sahip.

IBM olarak bulut alanında odaklandığımız temel konulardan ilki, “Choice with consistency” olarak isimlendirdiğimiz, kısaca esneklik diyebileceğimiz prensip… Her kuruluşun kendi tercihleri, organizasyonel ve mimari yapıları ve iş hedeflerine göre sunduğumuz bulut hizmetini özelleştirebiliyoruz. Bu doğrultuda on-premise ya da off-premise; private, hibrit ya da public bulut hizmetleri sunabiliyoruz.

İkincisi, endüstrileşmiş hibrit bulut… IBM Uygulamalı Öngörüler Merkezi'nin bu yıl yaptığı küresel hibrit bulut araştırması şirketlerin ve yöneticilerin hibrit bulut sayesinde rekabet avantajı elde ettiklerini ve yüksek görünürlük ve denetim için ortamlarını bütünleştirilmiş ve kapsamlı bir biçimde yönettiklerini gösteriyor. Hibrit bulut yaklaşımıyla kuruluşlar, ne zaman geleneksel BT altyapısı, ne zaman bulutu kullanacaklarını kendileri seçebiliyor. Bu yaklaşım, kuruluşların dayanıklılık, güvenlik ve mevzuat gerekliliklerinin yanı sıra hız ve esneklik gereksinimlerini karşılarken aynı zamanda onlara en iyi işlevselliği sağlıyor. Bu kapsamda IBM’in sunduğu Bluemix çözümü; geliştiricilerin uygulamaları bulut üzerinde geliştirmesine, devreye almasına, tercih ettikleri programlama dilini ve çok sayıdaki kullanışlı uygulama programlama arabirimini kullanmalarına, IBM Watson'dan, IoT Foundation'dan ve diğer çok sayıda kullanışlı araçtan yararlanmalarına imkân sağlıyor. Bluemix, farklı bulut uygulamalarıyla sorunsuz bir biçimde bütünleşen, büyük kuruluş standartlarında hizmetler sunuyor. Hibrit yaklaşım da Bluemix'in en heyecan verici ve ikna edici özelliklerinden birini oluşturuyor. Müşteriler, uygulamalarını özel ya da genel bulut ve hatta bu ikisinin bir bileşimi üzerinde çalıştırmayı tercih edebiliyor. Bluemix, her ikisi üzerinde de çalışmaya olanak sağlıyor. IBM Bluemix platformunu kullanan geliştirici sayısı her hafta 20.000 artıyor.

Üçüncü konu ise DevOps… IBM olarak sunduğumuz bulut çözümleri ile start-upları ve girişimcileri destekliyoruz. Türkiye’de kurumlar ve start-up’ları bir araya getirdiğimiz Hackatonlar organize ediyoruz. Bu etkinliklerde tüm katılımcılar birbirlerinden değerli bilgiler öğreniyorlar. İşletmelerin bir startup hızında hareket edebilmeleri için gerekli ortamı da sağlıyoruz.

Dördüncü olarak Watson ile ortaya çıkan yepyeni bir bilişim ve iş modeli olarak tanımlayacağımız Kognitif yaklaşımların bulut bilişime yepyeni bir can damarı oluşturacağını görüyoruz. Kognitif iş yapış biçimleri sayesinde bilgi teknolojilerini kullanarak aldığımız hizmetlerin bulut teknolojileri kullanılarak yönetileceğini ve bireylere ve kurumlara sunulacağını görüyoruz.

Bulut bilişim; esnek, uyarlanabilir BT ortamları oluşturarak değişen her ölçekteki işletmenin, yürüttüğü operasyonları ve sahip olduğu teknolojileri gereksinimlere hızla ayak uydurabilecek şekilde dönüştürmesine yardımcı oluyor. IBM bulut bilişim yetenekleri, kobilerin buluta ne kadar hazır olduğunun değerlendirilmesi, yeni benimseme stratejilerinin geliştirilmesi ve işe başlama noktalarının tanımlanması için güvenilir bir çözüm ortağı ile çalışmasına olanak sağlıyor. Daha az kaynak ile daha çok sonuç elde etmeye olan ihtiyaç, her orta ölçekli işletmenin temel finansal düşüncesini oluşturuyor. Bulutun talep üzerine sunulma özelliği ise, dar bir bütçe ile çalışma zorunda olan ve aynı zamanda işleri büyüdükçe kapasitelerini de artırmaları gereken bu kuruluşlar için bulutu mükemmel bir BT kaynağı haline getiriyor.

Bu alanda iş ortaklıkları da önemli bir konu… VMware ve SAP ile çalışıyoruz. VMware ile olan küresel işbirliğimiz sayesinde VMware tabanlı bulutların oluşturulmasını ve devreye alınmasını her zamankinden daha kolay hale getirmeyi hedefliyoruz. VMware teknolojisi, Fortune 100 içerisinde yer alan şirketlerin neredeyse tamamı tarafından kullanılıyor. VMware teknolojisini kullanan her bir Fortune 100 müşterisi için bu ortaklık, binlerce veri merkezi genelinde müşteri yatırımlarının korunmasına ve geliştirilmesine yardımcı oluyor. Müşteriler, araç yenileme giderlerinden, geliştirme risklerinden kaçınırken ve güvenlikle ilgili sorunları azaltırken şirketlerin küresel olarak ölçeklenmesine yardımcı olan, IBM’in dünya genelinde 45 Bulut Veri Merkezi’ni kapsayan büyüyen ağıyla VMware’in kanıtlanmış teknolojilerinden yararlanabilecek. SAP ile olan ortaklığımız kapsamında ise sektöre özel bulut operasyonları, şirket içi yetenekler, iyileştirmelerle birlikte müşteri ve kullanıcı deneyimi gibi bulut tabanlı çözümler sunuyoruz.

IBM Bulut, müşterilerin dijital dönüşümlerine yardımcı olacak özel, genel ve hibrit bulut hizmetlerine hızlı, kolay ve otomatikleştirilmiş erişim sağlıyor. Mobil, ağ, depolama, Nesnelerin İnterneti ve kognitif bilişim ile büyüyen bir hizmet grubu olan IBM Bulut, 40'ın üzerinde küresel bulut veri merkeziyle şirketlerin nerede olursa olsun verilerden öngörüler elde etmesine ve verileri güvenli bir biçimde yönetmesine yardımcı oluyor.

Yorum Gönder

0 Yorumlar