Yeni nesil yazar kasa pos nedir?

Yeni nesil yazar kasa pos nedir?
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ve Maliye Bakanlığı, Kayıt Dışı Ekonomi ile Mücadele Eylem Stratejisi kapsamında, ‘yeni nesil yazar kasa pos’ sistemine geçilmesi ile ilgili bir karar almıştır.
Alınan bu karar; Gelir İdaresi Başkanlığı Katma Değer Vergisi Mükellefleri’nin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ (Seri No: 69) ile 21 Mart 2012 tarihinde, Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Bu tebliğ, aslında eski tip yazarkasaların hurdaya ayrılmasını zorunlu hale getirerek internet bağlantılı yeni nesil ‘Ödeme Kaydedici Cihazlar’ın (ÖKC) devreye alınmasını sağlamaktaydı. Böylelikle yazar kasa ve kredi kartı POS cihazı özellikleri aynı cihazda toplanacaktı. Kararın asıl amacı; vergi kaçaklarını önlemek, adil olarak kayıtların tutulmasını, fiş ve fatura bilgilerinin GİB’e iletilmesiyle kontrollerin elektronik ortamda ve kısa sürede yapılmasını sağlamaktı. YENİ NESİL EFT YAZARKASA, işte bu böyle doğmuş oldu.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın isteği olan akıllı yeni nesil yazarkasalar, ÖKC  ile banka POS cihazları birleşerek tek bir ürün olacak, dolayısıyla; her bir satış karşılığında ödeme tipi ne olursa olsun (kredi kartı, nakit) hem slip fişi hem de mali fiş üretecekti.

Ancak böylesine bütünleşik çalışacak bir cihaz, henüz piyasada yoktu. Yazarkasa firmaları ve bankaların kısa bir sürede gerekli ArGe çalışmalarını yapması, mevcut yazarkasalardan daha fazla teknik özelliğe ve yüksek güvenirliğe sahip, yeni bir cihaz üretmesi gerekiyordu.
Yapılan çalışmalarla hedeflenen; akıllı yeni nesil yazarkasaların,  çoklu banka POS yazılımı ile entegre olması, IP tabanlı iletişim yapısı sayesinde de sürekli olarak Maliye Bakanlığı ve bankalar arasındaki veri alışverişi sağlayabilmesiydi. Bu sistemle birlikte her cihaz, tek bir elektronik yapı altında toplanacak, senkronize  ve  mali denetim adı altında sorunsuz olarak çalışarak iş yerlerine zaman ve maliyet kazandıracaktı. Üstelik, ‘taşınabilirlik’ özelliği sayesinde, iş yeri dışında da kullanımı da mümkün olacaktı.

Yazarkasa firmaları ile bankalar yoğun bir ArGe süreci sonunda; ‘yazarkasa firması, banka ve Gelir İdaresi Bakanlığı’ ile eş zamanlı çalışacak YENİ NESİL YAZAR KASA ürünlerini sektöre sundular. Bu arada bilinen  yazarkasa markalarına ek olarak yeni markalar da sektöre girdi.
Gelir İdaresi Bakanlığı, mükelleflere, akıllı yeni nesil yazarkasalara geçiş için son tarihi 1 Ocak 2016 olarak belirledi ve sektör ayırımı olmaksızın bu tarih itibariyle yeni nesil yazarkasa pos kullanımını zorunlu hale getirdi.  Ayrıca, 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, malî hafızaları dolan ödeme kaydedici cihazlara, yeni malî hafıza takılmama, yeni nesil cihaz alınma ve kullanma mecbur kılındı. Dolayısıyla ‘eski tip’ yazarkasası olanlar da yazarkasalarını hurdaya ayırmaya başlayacaklardı.

Yeni Nesil yazarkasa kısaca şu özellikleri içermektedir;
    • Mobil banka POS’ları ile eski tip yazarkasalar kaldırıldı, söz konusu cihazlara ait fonksiyonlar, tek bir cihazda toplandı.
    • Bu yeni cihazlara, internet üzerinden çalışabilme özelliği eklendi.
    • Gelir İdaresi Başkanlığı’nın istediği an, yeni nesil ödeme kaydedici cihazların içeriğine ulaşarak, istediği formatta mali rapor alabileceği bir sistem haline getirildi.
    • Yeni nesil yazarkasaların mali hafızalarındaki bilgilerin hiçbir şekilde silinememesi ve değiştirilememesi  kuralı getirildi; dışarıdan gelebilecek her türlü müdahaleye karşı koruma sağlayan bir sistem oluşturuldu.
    • Mükellefler, çalıştıkları bankalara ait mobil POS terminallerinden birer adet işletmesinde bulundurmak yerine, yeni nesil yazarkasa ile birlikte bu yazılımların tek bir cihaz üzerinde çalışmasını sağlayacaktır.

Yorum Gönder

0 Yorumlar