Yargıtay kararları bağlayıcı mıdır?

Yargıtay Kararları verildiği dosya açısından bağlayıcı ise de emsal dosyalar açısından bağlayıcı değildir. Ama yine de ilk derece mahkemeleri Yargıtay kararlarına karşı direnebilir.

İlk derece ve istinaf mahkemeleri, önlerindeki uyuşmazlıkları, Yargıtay'ın daha önce başka dosyalarda vermiş oldukları Yargıtay emsal kararlarına uygun olarak karar vermeyi büyük çoğunlukla tercih etmektedir. Bu tercihin nedeni gerek Yargıtay'ın, son sözü söyleyecek üst mahkeme olmasından gerekse Yargıtay kararlarının yıllara dayanan, hukuki gerekçesi sağlam yerleşik uygulamaya dayanmasından kaynaklanmaktadır. Ama yine de ilk derece mahkemeleri Yargıtay kararlarına karşı direnebilir. Ayrıca Yargıtay'ın da aynı konularda birbiri ile çelişen farklı kararları mevcuttur. Bu nedenle içtihadı birleştirme kararları hariç Yargıtay'ın kararları emsal olarak gösterilip bağlayıcı kabul edilemez. Sadece hakime fikir vermesi açısından önemlidir.

Ayrıca Yargıtay İçtihadı Birleştirme kararları ise, Yargıtay kararları içinde emsal karar olma ötesinde tüm mahkemeleri bağlayıcı özelliği bulunmaktadır. 

Yorum Gönder

0 Yorumlar