Boşanmada Hangi Mallar Kadına Aittir

 Boşanmada, eşlerin evlilik birliği içerisinde edindikleri mallar, edinilmiş mallara katılma rejimi uyarınca eşler arasında paylaşılır. Buna göre, eşler arasındaki mal paylaşımında, evlilik birliği içerisinde eşlerin her biri tarafından edinilen mallar, kişisel mallar ve edinilmiş mallar olarak ikiye ayrılır.

Kişisel mallar, eşlerin evlilik birliği öncesinde edindikleri mallar, evlilik birliği içerisinde miras yoluyla veya karşılıksız olarak elde ettikleri mallar ile mesleki faaliyetlerine ilişkin olarak edindikleri mallardır. Kişisel mallar, mal paylaşımına tabi değildir.

Edinilmiş mallar ise, eşlerin evlilik birliği içerisindeki çalışmaları, emekleri ve birikimleriyle elde ettikleri mallardır. Edinilmiş mallar, mal paylaşımına tabidir.

Bu kapsamda, boşanma davasında kadına ait olan mallar, kişisel mallardır.

Yukarısı işin hukuki kısmı idi. Ama uygulamada ise çok farklı. Uygulama kısaca videoda

Yorum Gönder

0 Yorumlar