Mahkeme/Savcılık Tarafından El Konulan Eşyanın HAGB Sonrası İadesi Talebi


Mahkeme/Savcılık Tarafından El Konulan Eşyanın HAGB Sonrası İadesi Talebi

CMK’nın 132/5 maddesinde el konulan eşyanın muhafaza edilmek üzere şüpheliye, sanığa veya diğer bir kişiye teslim edilebileceği hükmü bulunmaktadır. CMK’nın 131. maddesinde ise Şüpheliye, sanığa veya üçüncü kişilere ait el konulmuş eşyanın, soruşturma ve kovuşturma bakımından muhafazasına gerek kalmaması veya müsadereye tabi tutulmayacağının anlaşılması halinde, re’sen veya istem üzerine geri verilmesine Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme tarafından karar verilir hükmü bulunmaktadır.

CMK’nın 132/5 maddesinde el konulan eşyanın muhafaza edilmek üzere şüpheliye, sanığa veya diğer bir kişiye teslim edilebileceği hükmü bulunmaktadır. CMK’nın 131. maddesinde ise Şüpheliye, sanığa veya üçüncü kişilere ait el konulmuş eşyanın, soruşturma ve kovuşturma bakımından muhafazasına gerek kalmaması veya müsadereye tabi tutulmayacağının anlaşılması halinde, re’sen veya istem üzerine geri verilmesine Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme tarafından karar verilir hükmü bulunmaktadır.

Anayasa Mahkemesi’nin (B. No: 2015/6164, 20.6.2019 T., 23.7.2019 Tarihli ve 30840 Sayılı Resmi Gazete) kararında, Anayasa Mahkemesi CMK m. 230/5’te yer alan “Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, kurulan hükmün sanık hakkında bir hukukî sonuç doğurmamasını ifade eder.” şeklindeki düzenlemeden dolayı hükmün bir parçası olan ve güvenlik tedbiri özelliği gösteren müsadere kararının da infaz edilemeyeceğini gerekçe göstererek HAGB kararı verildiğinde müsadere kararının infaz edilemeyeceğini kabul etmiştir. Bu nedenle de müsaderesine karar verilmesi nedeniyle başvurucunun mülkiyet hakkının ihlal edildiğine hükmetmiştir

Yargıtay Ceza Genel Kurulu HAGB kararı verildiğinde müsadere kararının denetim süresinde infaz edilemeyeceği görüşündedir. Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na göre denetim süresi içinde müsaderesine karar verilen eşyalar yediemin sıfatıyla hakkında mahkumiyet hükmü kurulan kişiye bırakılmalıdır (2014/6-66 E., 2014/365 K., 11/7/2014 T.)


Yorum Gönder

0 Yorumlar