AYM Görev Dışındaki Davranışlardan Ceza Maddesini İptal Etti Ama... Aman Dikkat! Hala Ceza Alırsınız


Anayasa Mahkemesi görev dışında mevzuat veya talimatlarla yasaklanan davranışlarda bulunmak maddesini iptal etti.

Anayasa Mahkemesi, polis ve jandarmaya görev dışında yaptığı davranışlar nedeniyle ceza verilmesini düzenleyen 7068 sayılı kanunun ilgili maddesini iptal etti. Anayasa Mahkemesi kararı, Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatında çalışan her sınıftan memurlar ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatlarında görev yapan subay, astsubay, sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve sözleşmeli erler ile diğer sınıflardaki memurları da kapsıyor.

İlgili Anayasa Mahkemesinin 23/1/2024 Tarihli ve E: 2023/162, K: 2024/20 Sayılı Kararı https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/04/20240403-5.pdf

Anayasa Mahkemesinin 23/1/2024 Tarihli ve E: 2023/162, K: 2024/20 Sayılı Kararı 03.04.2024 tarihli  Resmi Gazetede yayınlandı https://www.resmigazete.gov.tr/03.04.2024

Ancak aynı kanunun 8-4-b-6 maddesi: Hizmet dışında resmi sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışlarda bulunmak. neredeyse aynı anlamda olmasına rağmen halen yürürlükte. O nedenle değişen pek bir şey olmayacak


Yorum Gönder

0 Yorumlar