Mbps ve Megabit Aralarındaki Farklar Nelerdir? Mbps ve Megabit Karşılığını Hesaplayalım


Megabit (Mb)
ve Mbps (Megabit per second) terimleri, internet hızlarını ve veri miktarını anlamamıza yardımcı olan kavramlardır. Gelin, bunları basit bir dille açıklayalım.

Bit Nedir?

Her şeyi anlamanın en küçük parçası olan bit ile başlayalım:

 • Bit, bilgisayarların kullandığı en küçük veri birimidir. Bir bit, sadece iki değer alabilir: "0" ya da "1".
 • Bitler, bilgi parçacıkları gibidir. Çok fazla bit bir araya gelerek daha büyük bilgi parçalarını oluşturur.

Örnek: Bir fotoğraf, aslında çok sayıda 0 ve 1'in birleşimidir. Bu bitler bir araya gelerek fotoğrafı oluşturur.

Megabit (Mb) Nedir?

Megabit (Mb), çok büyük sayıda bitin bir araya gelmesiyle oluşan bir ölçü birimidir:

 • 1 Megabit: Tam olarak 1.000.000 bit demektir.
 • Bu birim, bir dosyanın veya bir veri parçasının büyüklüğünü ifade eder.

Örnek: 80 Megabit (Mb) büyüklüğünde bir film dosyası düşünün. Bu dosya, toplamda 80 milyon bit'ten oluşur.

Mbps (Megabit per second) Nedir?

Mbps ise “Megabit per second” yani "saniyede megabit" demektir:

 • Mbps, verinin ne kadar hızlı hareket ettiğini gösterir. İnternetten veri indirirken veya bir video izlerken, bu hız ne kadar veri alabileceğinizi belirler.
 • 1 Mbps: Her saniyede 1 Megabit (yani 1.000.000 bit) veri taşınabilir.

Örnek: Eğer internet hızınız 10 Mbps ise, her saniyede 10 milyon bit veri bilgisayarınıza ulaşabilir.

Aralarındaki Farklar

 • Megabit (Mb): Verinin büyüklüğünü veya miktarını ölçer.
 • Mbps: Verinin ne kadar hızlı taşındığını ölçer.

Günlük Hayattan Bir Benzetme

Bu terimleri daha iyi anlamak için bir su hortumu örneğini düşünelim:

 • Megabit (Mb): Hortumdan akan suyun toplam miktarıdır. Örneğin, bir hortumdan 80 litre su aktığını düşünelim. Bu 80 litre, suyun miktarını temsil eder, tıpkı 80 Megabit'in veri miktarını temsil ettiği gibi.
 • Mbps: Hortumdan suyun ne kadar hızlı aktığını gösterir. Örneğin, hortumdan her saniyede 10 litre su akıyorsa, bu hortumun hızını gösterir. Bu, Mbps'nin veriyi ne kadar hızlı taşıdığını gösterdiği gibi.

Bir örnekle açıklayalım:

 • Diyelim ki bir dosyanız var ve bu dosya 80 Megabit büyüklüğünde.
 • İnternet hızınız ise 8 Mbps.
 • Bu durumda, dosyanızın tamamını indirmek için 10 saniye sürer. (80 Megabit'i 8 Mbps hızla indirirsek: 80 ÷ 8 = 10 saniye)

Özet

 1. Megabit (Mb): Bir dosyanın veya veri parçasının büyüklüğünü belirtir.

  • Örnek: 80 Mb büyüklüğünde bir dosya, 80 milyon bit'ten oluşur.
 2. Mbps: Verinin ne kadar hızlı taşındığını gösterir.

  • Örnek: 10 Mbps hızında bir internet bağlantısı, her saniyede 10 milyon bit veri taşır.

Daha Basit Bir Örnekle:

 • Mb: Bir dosyanın ne kadar büyük olduğunu ifade eder. (Örneğin, 80 Mb bir dosya, büyük bir pizza gibi düşünülebilir.)
 • Mbps: O dosyayı ne kadar hızlı indirebileceğinizi veya yükleyebileceğinizi gösterir. (Örneğin, 8 Mbps hız, pizzayı dilimlemek ve yemek ne kadar hızlı olduğunuzu gösterir.)

Bu yüzden, internet hızınızı veya veri büyüklüğünü düşündüğünüzde, aslında bu iki kavramın (Mb ve Mbps) nasıl çalıştığını göz önünde bulunduruyorsunuz.

20 tane farklı Mbps (Megabit per second) değerinin Megabit (Mb) karşılığını hesaplayalım.

Mbps ve Megabit Karşılıkları

İlk olarak, Mbps ve Mb arasındaki farkı ve bağlantıyı anlayalım:

 • Mbps (Megabit per second) veri hızını ifade eder ve saniyede taşınan Megabit miktarını belirtir.
 • Mb (Megabit) veri miktarını ifade eder.

Hesaplama Yöntemi

 1. 1 saniye boyunca bir Mbps değeri, o değerin tam olarak 1 Megabit (Mb) karşılığına eşittir.

  • Örneğin: 10 Mbps hız, saniyede 10 Megabit veri demektir.
 2. 1 dakika boyunca bir Mbps değeri için:

  • 1 dakika = 60 saniye olduğuna göre, Mbps değeri 60 ile çarpılır.
  • Örneğin: 10 Mbps hız, 1 dakikada 10 x 60 = 600 Megabit veri demektir.
 3. 1 saat boyunca bir Mbps değeri için:

  • 1 saat = 60 dakika = 3600 saniye olduğuna göre, Mbps değeri 3600 ile çarpılır.
  • Örneğin: 10 Mbps hız, 1 saatte 10 x 3600 = 36.000 Megabit veri demektir.

20 Farklı Mbps Değerinin Megabit Karşılığı

Şimdi, 20 tane farklı Mbps değerini alalım ve 1 saniye, 1 dakika ve 1 saat için Megabit karşılıklarını hesaplayalım:

Mbps Değeri1 Saniyede Megabit (Mb)1 Dakikada Megabit (Mb)1 Saatte Megabit (Mb)
1 Mbps1 Mb60 Mb3,600 Mb
2 Mbps2 Mb120 Mb7,200 Mb
5 Mbps5 Mb300 Mb18,000 Mb
10 Mbps10 Mb600 Mb36,000 Mb
15 Mbps15 Mb900 Mb54,000 Mb
20 Mbps20 Mb1,200 Mb72,000 Mb
25 Mbps25 Mb1,500 Mb90,000 Mb
30 Mbps30 Mb1,800 Mb108,000 Mb
40 Mbps40 Mb2,400 Mb144,000 Mb
50 Mbps50 Mb3,000 Mb180,000 Mb
60 Mbps60 Mb3,600 Mb216,000 Mb
70 Mbps70 Mb4,200 Mb252,000 Mb
80 Mbps80 Mb4,800 Mb288,000 Mb
90 Mbps90 Mb5,400 Mb324,000 Mb
100 Mbps100 Mb6,000 Mb360,000 Mb
150 Mbps150 Mb9,000 Mb540,000 Mb
200 Mbps200 Mb12,000 Mb720,000 Mb
300 Mbps300 Mb18,000 Mb1,080,000 Mb
400 Mbps400 Mb24,000 Mb1,440,000 Mb
500 Mbps500 Mb30,000 Mb1,800,000 Mb

Açıklamalar

 1. 1 Saniyede Megabit (Mb):

  • 1 Mbps, saniyede 1 Megabit veri taşır. Bu değeri hesaplamak için Mbps değeri ile 1'i çarptık.
 2. 1 Dakikada Megabit (Mb):

  • 1 dakika = 60 saniye olduğu için, Mbps değerini 60 ile çarptık.
  • Örneğin, 10 Mbps hızındaki bir bağlantı, 1 dakikada 10 x 60 = 600 Mb veri taşır.
 3. 1 Saatte Megabit (Mb):

  • 1 saat = 3600 saniye olduğu için, Mbps değerini 3600 ile çarptık.
  • Örneğin, 10 Mbps hızındaki bir bağlantı, 1 saatte 10 x 3600 = 36,000 Mb veri taşır.

Özet

 • Mbps (Megabit per second) verinin saniyede taşınma hızını ifade eder.
 • Mb (Megabit) verinin büyüklüğünü ifade eder.
 • Mbps değerini süre ile çarparak, farklı zaman dilimlerinde ne kadar veri taşındığını hesaplayabiliriz.

Bu tablo, farklı Mbps değerlerinin çeşitli zaman dilimlerinde kaç Megabit veri taşıyabileceğini açıkça gösteriyor.

Yorum Gönder

0 Yorumlar