Tüm Yazılarınızın Yer Aldığı Blogger Arşiv Sayfası Oluşturma


Blogger'da tüm yazılarınızı tarihe göre tek sayfada listelemek için arşiv sayfası oluşturabiliyoruz. Benim sitenin arşiv sayfası şöyle https://www.eroldizdar.com/p/arsiv.html

Sizde blogger tabanlı sitenizde aynı arşiv sayfasını oluşturmak için 2 kod vereceğim. İlk kod şuradaki gibi tüm yazıları tek bir sayfada göstermek için. İkinci kod ise aynı sayfanın her sayfada 150 başlığın yayınlandığı sayfalara bölünmüş hali.

İlk kod: Tüm yazıların tek sayfada yer aldığı arşiv sayfası

<script type="text/javascript">
function LoadTheArchive(TotalFeed) 
{
  var PostTitles = new Array();
  var PostURLs = new Array();
  var PostYears = new Array();
  var PostMonths = new Array();
  var PostDays = new Array();
  if("entry" in TotalFeed.feed) 
  {
 var PostEntries=TotalFeed.feed.entry.length;
 for(var PostNum=0; PostNum < PostEntries; PostNum++) 
 {
   var ThisPost = TotalFeed.feed.entry[PostNum];
   PostTitles.push(ThisPost.title.$t);
   PostYears.push(ThisPost.published.$t.substring(0,4));
   PostMonths.push(ThisPost.published.$t.substring(5,7));
   PostDays.push(ThisPost.published.$t.substring(8,10));
   var ThisPostURL;
   for(var LinkNum=0; LinkNum < ThisPost.link.length; LinkNum++) 
   {
 if(ThisPost.link[LinkNum].rel == "alternate") 
 {
   ThisPostURL = ThisPost.link[LinkNum].href;
   break
 }
   }
   PostURLs.push(ThisPostURL);
 }
  }
  DisplaytheTOC(PostTitles,PostURLs,PostYears,PostMonths,PostDays);
}

function DisplaytheTOC(PostTitles,PostURLs,PostYears,PostMonths,PostDays)
{
  var MonthNames=["Ocak","Şubat","Mart","Nisan","Mayıs","Haziran","Temmuz","Ağustos","Eylül","Ekim","Kasım","Aralık"];
  var NumberOfEntries=PostTitles.length;

  var currentMonth = "";
  var currentYear = "";

  for(var EntryNum = 0; EntryNum < NumberOfEntries; EntryNum++)
  {
 NameOfMonth = MonthNames[parseInt(PostMonths[EntryNum],10)-1]

 if (currentMonth != NameOfMonth || currentYear != PostYears[EntryNum]) {
 currentMonth = NameOfMonth;
 currentYear = PostYears[EntryNum];

 document.write("<br><div class='dateStyle'>" + currentMonth + " " + currentYear + "</div>");
 }
var parsed_day = parseInt(PostDays[EntryNum],10) > 9 ? "" + parseInt(PostDays[EntryNum],10): "0" + parseInt(PostDays[EntryNum],10);
 document.write("<div class='dayStyle'>" + parsed_day + ":&nbsp;&nbsp;</div><a href='" + PostURLs[EntryNum] + "'>" + PostTitles[EntryNum] + "</a><br>");
  }
}
</script>

<script src="/feeds/posts/summary?alt=json-in-script&amp;max-results=150&amp;start-index=1&amp;callback=LoadTheArchive" type="text/javascript">
</script>
<script src="/feeds/posts/summary?alt=json-in-script&amp;max-results=150&amp;start-index=151&amp;callback=LoadTheArchive" type="text/javascript">
</script>
<script src="/feeds/posts/summary?alt=json-in-script&amp;max-results=150&amp;start-index=301&amp;callback=LoadTheArchive" type="text/javascript">
</script>
<script src="/feeds/posts/summary?alt=json-in-script&amp;max-results=150&amp;start-index=451&amp;callback=LoadTheArchive" type="text/javascript">
</script>
<script src="/feeds/posts/summary?alt=json-in-script&amp;max-results=150&amp;start-index=601&amp;callback=LoadTheArchive" type="text/javascript">
</script>
<script src="/feeds/posts/summary?alt=json-in-script&amp;max-results=150&amp;start-index=851&amp;callback=LoadTheArchive" type="text/javascript">
</script>
<script src="/feeds/posts/summary?alt=json-in-script&amp;max-results=150&amp;start-index=1001&amp;callback=LoadTheArchive" type="text/javascript">
</script>
<!--CUSTOMIZATION-->
<style type="text/css">
.dateStyle {
   color:#000;
   font-weight:bold;
   font-size: 15px;
   font-family: Arial, sans-serif;
   margin: 0;
}

.dayStyle {
   color:#000;
   font-weight:bold;
   font-family: Arial, sans-serif;
   display: inline-block;
}
.post-header{display:none;}
</style>

İkinci kod:Yazıların 150 başlık yer alacak şekilde sayfalara bölündüğü arşiv sayfası

 <style type="text/css">
    .dateStyle {
      color: #000;
      font-weight: bold;
      font-size: 15px;
      font-family: Arial, sans-serif;
      margin: 0;
    }

    .dayStyle {
      color: #000;
      font-weight: bold;
      font-family: Arial, sans-serif;
      display: inline-block;
    }

    .post-header {
      display: none;
    }

    .pagination {
      display: flex;
      justify-content: center;
      margin-top: 20px;
    }

    .pagination a {
      color: #000;
      padding: 8px 16px;
      text-decoration: none;
      transition: background-color 0.3s;
      margin: 0 4px;
    }

    .pagination a:hover {
      background-color: #ddd;
    }

    .pagination a.active {
      background-color: #4CAF50;
      color: white;
    }
  </style>

  <div id="content"></div>
  <div id="pagination"></div>

  <script type="text/javascript">
    var currentPage = 1;
    var titlesPerPage = 250;
    var allPostTitles = [];
    var allPostURLs = [];
    var allPostYears = [];
    var allPostMonths = [];
    var allPostDays = [];
    var feedsLoaded = 0;
    var totalFeeds = 7; // The total number of feed scripts

    function LoadTheArchive(feed) {
      if ("entry" in feed.feed) {
        var PostEntries = feed.feed.entry.length;
        for (var PostNum = 0; PostNum < PostEntries; PostNum++) {
          var ThisPost = feed.feed.entry[PostNum];
          allPostTitles.push(ThisPost.title.$t);
          allPostYears.push(ThisPost.published.$t.substring(0, 4));
          allPostMonths.push(ThisPost.published.$t.substring(5, 7));
          allPostDays.push(ThisPost.published.$t.substring(8, 10));
          var ThisPostURL;
          for (var LinkNum = 0; LinkNum < ThisPost.link.length; LinkNum++) {
            if (ThisPost.link[LinkNum].rel == "alternate") {
              ThisPostURL = ThisPost.link[LinkNum].href;
              break;
            }
          }
          allPostURLs.push(ThisPostURL);
        }
      }

      feedsLoaded++;
      if (feedsLoaded === totalFeeds) {
        DisplaytheTOC();
      }
    }

    function DisplaytheTOC() {
      var MonthNames = ["Ocak", "Şubat", "Mart", "Nisan", "Mayıs", "Haziran", "Temmuz", "Ağustos", "Eylül", "Ekim", "Kasım", "Aralık"];
      var NumberOfEntries = allPostTitles.length;

      var totalPages = Math.ceil(NumberOfEntries / titlesPerPage);

      var start = (currentPage - 1) * titlesPerPage;
      var end = start + titlesPerPage;

      document.getElementById('content').innerHTML = ""; // Clear existing content

      var currentMonth = "";
      var currentYear = "";

      for (var EntryNum = start; EntryNum < end && EntryNum < NumberOfEntries; EntryNum++) {
        var NameOfMonth = MonthNames[parseInt(allPostMonths[EntryNum], 10) - 1];

        if (currentMonth != NameOfMonth || currentYear != allPostYears[EntryNum]) {
          currentMonth = NameOfMonth;
          currentYear = allPostYears[EntryNum];

          document.getElementById('content').innerHTML += "<br><div class='dateStyle'>" + currentMonth + " " + currentYear + "</div>";
        }

        var parsed_day = parseInt(allPostDays[EntryNum], 10) > 9 ? "" + parseInt(allPostDays[EntryNum], 10) : "0" + parseInt(allPostDays[EntryNum], 10);
        document.getElementById('content').innerHTML += "<div class='dayStyle'>" + parsed_day + ":&nbsp;&nbsp;</div><a href='" + allPostURLs[EntryNum] + "'>" + allPostTitles[EntryNum] + "</a><br>";
      }

      // Update pagination controls
      var paginationControls = "<div class='pagination'>";
      if (currentPage > 1) {
        paginationControls += "<a href='javascript:void(0)' onclick='changePage(" + (currentPage - 1) + ")'>&laquo; Previous</a>";
      }
      for (var i = 1; i <= totalPages; i++) {
        paginationControls += "<a href='javascript:void(0)' onclick='changePage(" + i + ")' class='" + (i === currentPage ? "active" : "") + "'>" + i + "</a>";
      }
      if (currentPage < totalPages) {
        paginationControls += "<a href='javascript:void(0)' onclick='changePage(" + (currentPage + 1) + ")'>Next &raquo;</a>";
      }
      paginationControls += "</div>";

      document.getElementById('pagination').innerHTML = paginationControls;
    }

    function changePage(pageNumber) {
      currentPage = pageNumber;
      DisplaytheTOC();
    }
  </script>

  <script src="/feeds/posts/summary?alt=json-in-script&max-results=150&start-index=1&callback=LoadTheArchive" type="text/javascript"></script>
  <script src="/feeds/posts/summary?alt=json-in-script&max-results=150&start-index=151&callback=LoadTheArchive" type="text/javascript"></script>
  <script src="/feeds/posts/summary?alt=json-in-script&max-results=150&start-index=301&callback=LoadTheArchive" type="text/javascript"></script>
  <script src="/feeds/posts/summary?alt=json-in-script&max-results=150&start-index=451&callback=LoadTheArchive" type="text/javascript"></script>
  <script src="/feeds/posts/summary?alt=json-in-script&max-results=150&start-index=601&callback=LoadTheArchive" type="text/javascript"></script>
  <script src="/feeds/posts/summary?alt=json-in-script&max-results=150&start-index=851&callback=LoadTheArchive" type="text/javascript"></script>
  <script src="/feeds/posts/summary?alt=json-in-script&max-results=150&start-index=1001&callback=LoadTheArchive" type="text/javascript"></script>

Bu kodları direkt kullanabilirsiniz.

Yorum Gönder

0 Yorumlar