Kanunlarımızdaki mutlaka değişmesi gereken maddeler

Kanunlarımızdaki mutlaka değişmesi gereken maddeler
Türkiye'de önce kanun çıkar sonra altyapı hazırlanır. Her fırsatta hukuk devleti olduğunu söylediğimiz ve ne hikmetse hukuk konusunda TV'lerde her fırsatta ahkam kesenlerin bile dile getirmediği Türkiye Cumhuriyeti kanunlarındaki çelişkilerden en büyüklerini ve mutlaka değişmesi gereken maddeleri bu yazıda dile getireceğim. Zaman zaman güncelleyeceğim yazıda ilk aklıma gelenler şunlar;

Kanunsuz Emir-Kanuna Aykırı Emir: Kamu görevlilerinin en çok sorun yaşadığı bu yetki T.C. Anayasası Madde:137 ile verilmişti. Kanunun Anayasa'ya eklendiği dönemlerde iletişim cihazları bu derece gelişmediğinden süretli talimatlar verilemiyordu. Belki o nedenle bu madde eklenmiş de olabilir. Ama darbe Anayasası olduğunu düşünürsek sonraki yapılacaklara zemin hazırlamak için de bu madde eklenmiş olabilir. Günümüzde anlık olarak her yerde bakanlar bile talimat verebiliyor. Bu tür emirler kurumların amirlerine bırakılmamalı. Gerekirse genelgeler yolu ile verilmeli. Hukuk devletinin gereği budur. Yeni Anayasa çalışmalarında hiç dile getirilmeyen bu madde yer alacak mı merak ediyorum

T.C. Anayasası

137. Madde

J. Kanunsuz Emir
Kamu hizmetlerinde herhangi bir sıfat ve suretle çalışmakta olan kimse, üstünden aldığı emri, yönetmelik, tüzük, kanun veya Anayasa hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Ancak, üstü emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, emir yerine getirilir; bu halde, emri yerine getiren sorumlu olmaz.


Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz.

Askeri hizmetlerin görülmesi ve acele hallerde kamu düzeni ve kamu güvenliğinin korunması için kanunla gösterilen istisnalar saklıdır.

bu maddede görüleceği gibi emir alan kişi emri yerine getirmektedir. Zaman zaman bu emirlerin yerine getirlmesinde farkında olmadan memur bir suça iştirak edebiliyor. Bunun yanında ilgili amirler bu yetkiyi keyfi olarak veya memura baskı kurmak amacıyla da kullanabiliyor. Bu madde geriğince emri yerine getiren bir çok memur farkında olmadan iştirak ettiği bir suçtan dolayı örgüt suçlarından ceza alabilir

Takibi Şikayete Bağlı Suçlar: Bu suçlar benim tabirimle keyfi suçlardır. Çünkü kişi şikayette bulunmazsa suç oluşmamış olur. Bu suçlar burada aşağıdaki gibi listelenmiştir.

A-5237 sayılı T.C.K.nunda sayılanlar :

a)T.C.K.md.86/2 -Basit tıbbi müdahaleyi gerektirecek yaralama,

(T.C.K.nun md.88/1 gereğince)

b)T.C.K.md.89 -Taksirle yaralama (Bilinçli taksir hali hariç ),

(T.C.K.nun md.89/5 gereğince)

c)T.C.K.md.102/1 -Cinsel davranışla vücut dokunulmazlığını ihlal,

ç)T.C.K.md.102/2

ikinci cümlesi -Eşe karşı cinsel saldırı,

d)T.C.K.md.104/1 -15 yaşını bitirmiş çocuğun rızasıyla cinsel ilişki,

e)T.C.K.md.105/1 -Cinsel taciz,

f)T.C.K.md.106/1

ikinci cümlesi -Malvarlığı veya sair kötülük yapacağı iddiasıyla tehdit,

g)T.C.K.md.116/1 -Konut dokunulmazlığını ihlal,

h)T.C.K.md.117/1 -İş ve çalışma hürriyetini ihlal,

ı)T.C.K.md.123 -Kişilerin huzur ve sükutunu bozma,

i)T.C.K.md.125 -Hakaret(3/a #8216;daki kamu görevlisine hakaret hariç),

(T.C.K.nun md.131/1 gereğince)

j)T.C.K.md.130 -Kişinin hatırasına hakaret,

(T.C.K.nun md.131/1 gereğince)

k)T.C.K.md.132 -Haberleşmenin gizliliğini ihlal,

(T.C.K.nun md.139/1 gereğince)

l)T.C.K.md.133 -Kişiler arasındaki konuşmanın dinlenmesi veya kayda alınması,

(T.C.K.nun md.139/1 gereğince)

m)T.C.K.md.134 -Özel hayatın gizliliğini ihlal,

(T.C.K.nun md.139/1 gereğince)

n)T.C.K.md.144/1a-Paydaş malda hırsızlık,

o)T.C.K.md.144/1b-Alacağın tahsili amacıyla hırsızlık,

ö)T.C.K.md.146 -Kullanma hırsızlığı,

p)T.C.K.md.151/1 -Mala zarar vermek,

r)T.C.K.md.151/2 -Hayvan öldürmek,

s)T.C.K.md.155 -Güveni kötüye kullanmak,

ş)T.C.K.md.156 -Bedelsiz kalmış senedi kullanma,

t)T.C.K.md.159 -Hukuki ilişkiye dayalı alacağın tahsili amacıyla dolandırıcılık,

u)T.C.K.md.160 -Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf,

ü)T.C.K.md.167/2 -Mala karşı suçların(yağma hariç) fıkrada belirtilen akrabalar

tarafından işlenmesi,

v)T.C.K.md.209/1 -Açığa atılan imzanın kötüye kullanılması,

y)T.C.K.md.233/1 -Aile hukukundan doğan hükümlülüğü ihlal ,

z)T.C.K.md.239/1 -Ticari sır,bankacılık sırrı veya müşteri sırrını ihlal

Bu suçlar için Savcılıklar ve Polis Merkezleri meşgul edilmemeli ki mevcut davalar hızlansın ve her iki kurumda asli görevlerini yaparak gerçekten ihtiyacı olanlara daha fazla vakit ayırabilsin ve olayları daha detaylı inceleyebilsin. Bu sayede Adliyelerin yükleri büyük oranda azalacağı için yıllarca süren davalar çok kısa sürede sonuçlanabilir. Bu suçlar ile ilgili şikayetçi olacak kişi direkt mahkemeye gidebilir. Bu sayede hem işlemleri hızlanır hem de zaten ileriki aşamalarda yapılacak olan direkt yapılmış olur. Bu nedenle ilgili maddeler değiştirilmeli

Mülakat Sınavları: Bazı kurumlarda personel alımları için mülakat sınavı yapılmaktadır. Bu mülakatlar ilgili kurumların kanunlarında yer alır.  Mülakat sınavlarınında en kısa sürede kaldırılması gerekmektedir. Çünkü mülakatlarda torpili olan veya seçici kurulun kişi hakkında detaylı bilgi sahibi olmadan sırf tipinden dolayı elemeler olduğu kulaktan kulağa geziyor. İlgili kurumlara girş şartları zaten daha önceden duyuruluyor. Bu şartlara uyan kişiler yazılı sınavdan birinci olarak bile çıksa mülakatta elenebiliyorlar.

Devam edecek....

Yorum Gönder

3 Yorumlar

  1. yazılı olmayan torpilsiz işe girilmez kanunuda değişsin

    YanıtlaSil
  2. Hırsız evimize girse öldürsek veya yaralasak bu da suç kapsamından çıkartılsa neredeyse evin sahibini suçlayıp hırsıza çay kahve ikramından vaz geçip el üstünde tutmasalar diyorum.Teşekkürler.

    YanıtlaSil

  3. Öyle söylense de öyle bir şey yok. Ama kanunlarımız daha doğrusu AB mevzuatları suçluların yanında

    YanıtlaSil