Osmanlı Devleti Türk Devleti Miydi? Son Halife Vahdettin Meşhur 'Hicaz Bildirisi"nde Cevaplıyor

Osmanlı Devleti, Oğuz Türklerinden Osman Gazi tarafından 1299 yılında kurulan bir devlettir. Bu nedenle, Osmanlı Devleti'nin Türk kökenli olduğu ve Türk devleti olduğu açıktır.

Osmanlı Devleti'nin Türk devleti olduğunu gösteren başlıca kanıtlar şunlardır:
  • Osmanlı Devleti'nin kurucusu ve ilk padişahı olan Osman Gazi, Oğuz Türklerindendir.
  • Osmanlı Devleti'nin kurucu hanedanı olan Osmanoğlu Hanedanı, Oğuz Türklerindendir.
  • Osmanlı Devleti'nin yıkılana kadar yöneten Osmanoğlu Hanedanıdır
  • Osmanlı Devleti'nin temel kurumları ve kültürü Türk kültürüne dayanmaktadır.
Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan itibaren, devlet yönetiminde, orduda ve toplumda Türk unsurları önemli rol oynamıştır. Osmanlı Devleti, Orta Çağ'dan Yakın Çağ'a kadar Türklerin dünya tarihindeki en önemli aktörlerinden biri olmuştur.

Ancak, Osmanlı Devleti'nin Türk devleti olduğunun kabulü, bazı tartışmalara da yol açmıştır. Bu tartışmaların temelinde, Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan sonra, farklı milletlerden insanların devlet yönetiminde ve toplumda önemli rol oynamış olması yatmaktadır. Bu durum, Osmanlı Devleti'nin bir kozmopolit imparatorluk olduğu ve Türk unsurlarının yanı sıra, diğer milletlerin de devleti şekillendirdiği şeklinde yorumlanmıştır.

Bu tartışmalara rağmen, Osmanlı Devleti'nin Türk devleti olduğu görüşü, tarihçiler tarafından genel olarak kabul edilmektedir. Osmanlı Devleti'nin kuruluşu, gelişimi ve dünya tarihindeki rolü, Türklerin tarihsel ve kültürel gelişiminin önemli bir parçasıdır.

Sürekli tartışma konusu olan Osmanlı Devletinin Türk Devleti olup olmadığı konusuna son halife Sultan Vahdettin İslâm alemine hitaben yazdığı iddia edilen El Ahram gazetesinin 16 Nisan 1923 tarih ve 14024 sayılı nüshasında yayınlanan “Hicaz Bildirisi” ile cevap verdi 
"Ceddim Osman Gazi’den, Yavuz Sultan Selim’e kadar Osmanlı Devleti namıyla Türk saltanatı var idi. Yavuz Sultan Selim’den sonra ise bu saltanat Hilâfet saltanatına dönüşmüştür. "


Yorum Gönder

0 Yorumlar