Mobil kullanımda kadın erkek farkı

Mobil kullanımda kadın erkek farkı
Sayısal dünyadaki değişim ve gelişim pazarlamanın eğilimlerini de farklılaştırıyor. Şirketler bütçe planlamalarını yaparken ve bütçe içinde farklı mecralara ayıracakları payları belirlerken bu gelişmeleri de göz önünde bulunduruyorlar.

Reklam yatırımlarında pastadaki payı 2012 yılında artan mecralardan biri kuşkusuz ki mobil mecra.

Bildiğimiz gibi uygulama endüstrisi son hız gelişiyor. Bu mecranın kadın ve erkek tarafından tüketimi de farklı oluyor. Bu konuyu gündeme getirmek ve üzerine konuşturmak amacıyla AppAware tarafından bir araştırma yapılmış.
Araştırmaya AppAware’e kaydolan 20.488 erkek ve 4.133 kadın dahil edilmiş. Ancak dağılım AppAware’e kaydolan kullanıcıların dünya yoğunluklarına göre yapılmamış. Ağırlıklı olarak ABD (%26), Almanya (%12) ve İngiltere’deki (%6) kullanıcıların davranışları incelenmiş.

Erkeklerin ortalama 90, kadınların 70 uygulama yüklemesi yaptığının belirtildiği infografik’te iki farklı cinsin mobil uygulamalardaki farklı kullanımlarına detaylı olarak yer verilmiş.

Bu noktada tüketimi farklılaşan mobil mecrada hedefleme yapmanın, kadın ve erkeklerin mobil aplikasyonlara olan entegrasyonunu dikkate almanın giderek önem kazanacağını söyleyebiliriz.

Türkiye için verilerin ne olduğu merak ederek, sizi infografiği incelemeye bırakıyorum.


Yorum Gönder

0 Yorumlar